Lähihoitajan osaamisalaopintoja AMK:n Kupittaan kampuksella – TAIn ja AMK:n yhteistyö vahvistuu

TAIn sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ovat nyt lähempänä Kupittaan terveysalantoimijoita, kun Taito-kampus hanke etenee.

Turun ammatti-instituutin sosiaali- ja terveysala on tehnyt muutaman vuoden ajan yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun kanssa muun muassa väyläopintojen ja simulaatioharjoitusten muodossa. Syksyllä 2021 toiminta oppilaitosten välillä vahvistui entisestään tilayhteistyön merkeissä, kun yksi Ruiskadun kampuksen lähihoitajaopiskelijaryhmä aloitti opiskelut Kupittaalla ICT-talossa Turun ammattikorkeakoulun tiloissa.

Taustalla on myös positiivinen syy, kun sote-alan suuri opiskelijamäärä Turun ammatti-instituutin Ruiskadun kampuksella lisäsi tarvetta lisäopetustiloihin. Turun AMK:n hiljattain valmistuneet hoitotyön opetus ja harjoitustilat ovatkin tarjonneet oivan mahdollisuuden tuoda TAIn opiskelijoita lähemmäs korkeakouluopiskelijoita sekä saattaa yhteen eri koulutusasteen terveysalan opettajia. 

ICT-talossa TAIn käytössä ovat teorialuokka ja hoitotyön luokkia. Tilat mahdollistavat opetuksen moderneissa oppimisympäristöissä, joissa on mahdollista hyödyntää opetuksessa esimerkiksi SimPad-nukkeja potilaan tilan tarkkailun harjoittelussa. Tämä hyödyntää sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalalla opiskelevia lähihoitajaopiskelijoita, kun opetuksen välineet ovat moderneja ja vahvistavat moniammatillista yhteistyötä myös työelämässä. 

Opiskelijoiden kokemuksia

Opiskelijoiden kokemukset opiskelusta ICT-talolla ovat olleet myönteisiä. Erityisesti avarat tilat, ICT-talon erilaiset itsenäiseen opiskeluun tarkoitetut nurkkaukset, talon keskeinen sijainti Kupittaan alueella sekä TAIn Lemminkäisenkadun koulutalon herkullinen lounas saavat kiitosta opiskelijaryhmältä. 

”Tilat ovat opiskeluun motivoivat ja innostavat. Käytävillä oleviin rauhallisiin opiskelunurkkauksiin jää mielellään tekemään koulutöitä myös oppituntien jälkeen. Harjoitusluokkien tilat ovat ammattimaiset ja todentuntuiset.”

”On hieno fiilis opiskella ns. isommissa ympyröissä korkeakouluopiskelijoiden opinahjossa.”

”Koulun sijainti on hyvä, myös junalla pääsee näppärästi.”

”TAIn Lemminkäisenkadun ravintolassa on hyvä ruoka ja mukava henkilökunta.”

Tilayhteistyö on tuonut myös opettajien työhön uutta sisältöä

Uusissa tiloissa toimiminen, erilaisten opetusvälineiden hyödyntäminen sekä kohtaamiset ammattikorkeakoulun hoitotyön opettajien kanssa ovat tuoneet uutta virtaa TAIn opettajien työhön. Lisäksi opettajien käytössä ovat ns. work zone-tilat, johon voi vetäytyä pitämään lähiopetuksen jälkeen esimerkiksi etäopetusta. Kahvitaukokeskusteluissa on yhdessä kollegoiden kanssa todettu yhteistyön olevan tärkeää, koska se tuo konkreettisella tavalla lähemmäs terveysalan ammatillista koulutusta ja korkeakoulutusta. Tavoitteenahan kummallakin oppilaitoksella on kouluttaa uusia ja osaavia ammattilaisia terveydenhuoltoalalle.

Vastaanotto ammattikorkeakoulussa on ollut lämmin ja yhteistyötä korostava. Lisäksi matalankynnyksen verkostoituminen on mahdollistanut yhteisopettajuuden kehittymistä.

”Ammattikorkeakoulun opettajien lämmin vastaanotto sekä ohjaus uusiin tiloihin ja käytäntöihin ovat olleet todella positiivinen kokemus.”

”Uudet, ajanmukaiset hoitoluokat välineineen tarjoavat realistisen oppimisympäristön.”

Tilayhteistyö oppilaitosten välillä jatkuu keväällä 2022 eli tänä keväänäkin nähdään TAIn lähihoitajaopiskelijoita ja opettajia ICT-talon käytävillä. Tulevaisuudessa tarkoituksena on hyvien kokemuksien myötävaikutuksella lisätä opetusyhteistyötä oppilaitosten välillä. ICT-talon keskeinen sijainti Tyksin, Yliopiston ja koko Terveyskampuksen läheisyydessä luo mahdollisuuksia kehittää erilaisia yhteistyömalleja. Tämä on myös hyvä askel TAIn sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ollessa lähempänä Kupittaan kampusta ja yhteistöiden jo ollessa meneillään, kun Taito-kampus hanke etenee.

Tietoa kirjoittajasta

Dinah
Arifulla
Tuntiopettaja (päätoiminen)
Turun ammatti-instituutti

Tietoa kirjoittajasta

Tiina
Marjamäki
Tuntiopettaja
Turun ammatti-instituutti