ONK-hanke edistää jatkuvan haun opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin

Tutorien mukanaolo helpottaa aloittavilla opiskelijoilla uusien jännittävien tilanteiden paineita ja tutorit auttavat käytännön asioissa, kuten koulutalon eri tilojen löytämisessä.

Ravintola- ja cateringalan opiskelijat (vas.) Nelly Kagan, Eva Laur, tutor Sara Arvo, Viivi Kieleväinen, Saana Laaksonen ja Alex Karppinen opetusravintola Taitossa päivän päätteeksi.

ONK-hankkeen (Ohjauksen nivelet kuntoon) puitteissa tehtiin keväällä 2022 kysely jatkuvan haun opiskelijoille. Kyselyssä nousi esiin opiskelijoiden toive yhdessä tekemisestä ja ryhmäyttämisestä. Niinpä hankkeen kehittäjäopettaja ja opiskelijatoiminnan koordinaattori lähtivät kehittämään Tutorina toimiminen -opintoja paremmin opiskelijoiden toiveita huomioivaan suuntaan.

Tutorit otettiin vahvemmin mukaan orientoimaan ja ryhmäyttämään opiskelijaryhmiä pitkin lukuvuotta. Näin jatkuvan haun kautta TAIhin opiskelemaan tulleet opiskelijat saisivat yhteyshaun kautta tulleiden opiskelijoiden tapaan tarvittavan lähtötiedon ja ryhmäytymistä opintojensa alkuun.

Tutor-opiskelijat uusien opiskelijoiden tukena

Käytännössä vastuuopettaja sai kaksi tutorkoulutuksen käynyttä vanhempaa opiskelijaa luokkansa tueksi lukuvuoden aloituspäivänä ja sen lisäksi pitkin lukuvuotta. Vastuuopettaja sopi etukäteen tutorien kanssa tulevista ryhmäytymispäivistä ja niiden sisällöstä, sekä jatkuvan haun opiskelijoiden ohjaamisen sisällöistä. Keväällä Tutorina toimiminen -opintojen loputtua vastuuopettaja antaisi arvosanan heidän tutor-osaamisesta yhdessä opon kanssa. 

Turun ammatti-instituutissa Raca-alan aloittavilla opiskelijoilla on syksyn aikana ollut hienosti tutorit mukana toiminnassa. Tutorit olivat mukana aloituspäivässä ja keittiöopettajan kanssa ensimmäisinä keittiöpäivinä käytännön työtehtävissä. Raca 22B -ryhmälle tutorit tulivat mukaan myös ensimmäiselle liikuntatunnille ja salipäiväksi tarjoilemaan luokan kanssa opetusravintolaan. 
 
Syksyn aikana aloittaneen Raca 22B -luokan opiskelijat olivat yksimielisesti sitä mieltä, että tutorin mukanaolo luokan opiskelun lomassa on kivaa ja hauskaa ja he toivoivat, että tutorit olisivat enemmänkin heidän kanssaan.

Tutor-Saran mielestä tutorina olo on superkivaa ja hän tykkää olla ihanan tutorluokan mukana. Hommia tutorina olemisessa on ollut sopivasti, eikä tutorointi ole haitannut omien opintojen etenemistä.

Tietoa kirjoittajasta

Marika
von Schöneman
opettaja
Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti