Onko opetuksen johtaminen kuin käen kukkumista? − Turun ammatti-instituutti luo pohjaa tulevaisuuden pedagogiselle johtamiselle

Pedagogisen johtamisen käsite ei aina ole selkeä, vaikka se ohjaa koko opetuksen järjestämistä.

Turun ammatti-instituutti aloitti tänä keväänä mukana Vertaansa Vailla -hankkeessa. Hanke pilkkoutuu usealle koulutuksen tuottajalle, mutta jokaisen pääpaino on nimenomaan opetuksen kehittämisessä. Turun ammatti-instituutti on muovannut oman osahankkeensa tavoitteen pedagogisen johtamisen kehittämiselle. Tavoitteena on luoda käsikirja pedagogiselle johtamiselle, jota hyödynnetään nimenomaan kampus-tyyppisessä ympäristössä. Tästä linkistä voit lukea ensiaskeleita siitä, miten pedagoginen johtaminen nähdään osana TAIn tämän hetken arkea.

Pedagogisen johtamisen käsite ei aina ole selkeä, vaikka se ohjaa koko opetuksen järjestämistä. Pelkällä googletuksella, käsite saa omat ajatukset sekaisin, puhumattakaan siitä, jos yrität avata sitä muille. Jatkuvasti muovautuvalla ammatillisella koulutuksella on tämän lisäksi omat erityispiirteensä esimerkiksi työelämäyhteistyö, yhteishaku, jatkuva haku, verkkopedagogiikka, yksilölliset opintopolut, monialaisuus, hybridiopetus, oppivelvollisuus jne. Listaa voi jatkaa loputtomiin. Pääpiirteittäin käsitteen voi ymmärtää siten, että pedagoginen johtaminen sisältää kaiken sen, mitä vaaditaan opetuksen järjestämiseen.

Opetuksen laatu on kaiken A ja O

Miten sekavahkon käsitteen kanssa sitten tulisi toimia? Miten tämä liittyy mitenkään siihen, minkälaista opetusta TAI tuottaa? Pedagoginen johtaminen on opetuksen tuottajan punainen lanka, jonka säikeet tavoittavat itse asiakkaat eli opiskelijat. Jotta asiakkaat saavat parhaan mahdollisen tuotteen, tulee oppilaitoksella olla oma selkeä näkemys siitä, mitä sen oma pedagoginen johtaminen tarkoittaa. Joku oppilaitos voi panostaa johonkin muuhun näkemykseen kuin toinen ja tämä näkyy lopulta opetuksen tuottamisessa. Tämä ei välttämättä tarkoita, että jonkun toisen opetus on huonompaa kuin toisen, vaan sitä mitkä asiat painottuvat opetuksessa esimerkiksi, miten teknologiaa hyödynnetään. Kaiken kukkuraksi kampus-ajattelu tuo tähän aivan oman näkemyksen. Miten opetus tapahtuu koulussa, jossa on monia eri aloja saman katon alla? Miten mahdollinen hyöty kaiverretaan esille? Ja ennen kaikkea, miten luodaan tehokas ja turvallinen opetus? Opetuksen laatu on kuitenkin kaiken A ja O.

Opetus on aina ollut muuttuvaa. Tämän toteamiseen ei tarvita edes korona-korttia. Jotta opetus säilyy laadukkaana, tämänkin hankkeen täytyy miettiä asioita tulevaisuuteen. Vuosiluvulla ei niinkään ole väliä, vaan sillä asenteella, jolla Turun ammatti-instituuttia kehitetään. Pedagogista johtamista tarvitaan nyt ja ennen kaikkea, sitä tarvitaan tulevaisuudessa.

Tietoa kirjoittajasta

Mika
Alhonkoski
Tuntiopettaja
Turun ammatti-instituutti