Palaute osaamisen kehittymisestä

Palautteen antaminen on taiteen laji, jotta sanallista arviointitietoa ei tallennu sille kuulumattomiin paikkoihin.

TAIn opiskelija opiskelee eri oppimisympäristöissä. Hän saa ohjausta ja palautetta myös eri ympäristöissä ja alustoilla toimimisestaan. Palautteen antaminen on taiteen laji, jotta sanallista arviointitietoa ei tallennu sille kuulumattomiin paikkoihin. 

Opiskelijan ominaisuuksien sanallinen arviointi on salassa pidettävää tietoa

Opiskelijan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevat tiedot ovat julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä (JulkL 24.1 § 30). Sudenkuoppia sanallisen arvioinnin näkökulmasta ovat Moodlen verkkotehtävät, O365-pilvipalvelussa tehtävät oppimistehtävät tai esimerkiksi näyttöjen lyhyt kuvaukset Wilmassa. Koski-tiedonsiirtojen kautta näytön lyhyt kuvaus siirtyy Opintopolkuun. Opiskelija voi omassa Opintopolussa jakaa opintosuorituksensa esimerkiksi kesätyöpaikkansa työnantajalle, joka haluaa tarkistaa näyttötiedot työtehtävien antamista varten. Vaikka arviointi on julkista, opiskelijan ominaisuuksien sanallinen arviointi on salassa pidettävää tietoa. Työnantajan ei siis pitäisi voida lukea lähihoitajaopiskelijan näyttötiedoista kovaäänisestä lauluäänestä varhaiskasvatusryhmän aamupiirissä. 

Henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallinen arviointi ei ole kuvaus, miten opiskelija on suoriutunut työtehtävistä tai missä määrin hän on saavuttanut ammattitaitovaatimukset tai tarvitseeko hän niissä lisäharjoitusta. Sen sijaan opiskelijan persoonallisuuden, olemuksen, käyttäytymisen, luonteenpiirteiden tai esimerkkinä olleen lähihoitajaopiskelijan lauluäänen kuvaus on henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia.

Hyvä palaute hyödyttää opiskelijaa

Hyvä palaute on johdettavissa ammattitaito- ja osaamistavoitteisiin, opiskelijan omiin tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Kun ne on laadittu huolella, voi niitä hyödyntää vahvuusperustaisen palautteen annossa. Hyvä näytön lyhyt kuvaus on puolestaan tiivistelmä siitä, mitä on kirjoitettu näyttösuunnitelmalle. Kuvaus kirjoitetaan sille tasolle, mistä opiskelijalle on hyötyä, luonnollisesti ilman henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia.

Suomen ja EU:n tietosuojalait ja Turun kaupungin tietosuojaohjeet edellyttävät tarkkuutta opiskelijan henkilötietojen käsittelyssä. Palautteen antamisesta on annettu ohje tutkintokohtaisessa osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa. 

Tietoa kirjoittajasta

Sari
Iinattiniemi
Kehittäjäopinto-ohjaaja
Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti