Pedagoginen johtaminen ja TAI

No nyt ymmärrän, mistä pedakäki-lyhennys tulee, todettiin Pedagogisen johtamisen käsikirja -hankkeen TAIn ohjausryhmän tapaamisessa kesäkuun alussa.

Hankkeessa on ollut hyvä vauhti päällä kolmen kuukauden ajan ja nyt oli aika tarkastella tuloksia ennen lomataukoa.

Turun ammatti-instituutissa edetään kohti TAITO-kampusta. Fyysistä rakennusta ja paikkaa pohditaan ja lopullisia päätöksiä saamme luultavimmin syksyn 2021 aikana. Pedagogisen johtamisen käsikirja -hankkeessa mietitään jo toimintaa itse rakennuksessa ja lähiympäristössä. Miten iso ja uusi kampus sujahtaa osaksi lähinaapuruston arkea ja miten ammatillinen koulutus saa jalansijaa yliopiston ja ammattikorkeakoulun vaikutuspiirissä.

Pedagogisen johtamisen käsite määrittelyssä

Pedagogisen johtamisen käsite keskiössä on tehty alustavia, aivonystyröitä hapettavia kysymyksiä ja niiden avulla olemme haastatelleet muun muassa TAIn johtoryhmää. Johtoryhmä pääsi muovaamaan suuntaa, johon tulevan TAITO-kampuksen pedagogiset linjaukset tähtäävät. Seinät tulevat ajallaan, mutta asenneilmasto seinien sisälle luodaan jo nyt.

TAIn johtoryhmä linjasi ja priorisoi oppimisympäristön mahdollisuuksia tulevassa TAITO-kampuksessa seuraavanlaisesti:

 • eri kohderyhmät otetaan mukaan suunnitteluun heti alussa (myös aikuisopiskelijat sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavat työelämässä olevat)
 • henkisen ilmapiirin luominen, ”lupa tehdä ja kokeilla”: 
  • yhdessä tekeminen keskiössä, käytännönläheisyys ja konkretia
  • tutkivan oppimisen mahdollistaminen tiloissa 
  • ilmiölähtöisyys 
  • tulevaisuussuuntautuneisuus yhdessä yritysten ja kumppanien kanssa 
 • muunneltavuus ja monikäyttöisyys 
 • yhteistyömahdollisuudet; mitä voidaan tehdä yhdessä (yhteistyötilat, ryhmätyötilat) 
 • eri alojen kohtaaminen mahdollista, ”törmäyttäminen” 
 • eri alojen osaamisen hyödyntäminen 
 • kaivataan keskuksia ja kohtaamispaikkoja, jossa aina tapahtuu (myös ilta-aikaan)
 • start up -tilat uusille yrittäjille 
 • kohdennettua, laadukkaampaa asiakaspalvelua: kaikki asiakaspalvelupisteet samalla alueella 
 • uutta toimintaa esim. Opettajien Oppimo 

Tapa toimia

Pedagogisen johtamisen käsikirja -hankkeessa olemme keränneet kevään aikana Ruiskadun kampuksen toimijoiden kokemuksia hyvistä tavoista toimia esim. vastuuopettajan ja kuraattorin näkökulmasta. Esimiehet ovat ehtineet myös miettiä nykyisen kampuksen toimivia ja ei niin toimivia tapoja. Tiimivastaavat ovat olleet ensiarvoisen tärkeässä roolissa arjen pyörittämisessä. Mitä kaikkea pitää sopia ja päättää, jotta arki sujuu?

Eri haastattelujen keskiössä on työrauhan ylläpitäminen, työturvallisuus sekä mahdollisuus tiettyyn valintaan siitä, missä omaa työtään parhaiten tekee. Jos korona-aika on jotakin opettanut, niin sen, että jokainen etätyöläinen pystyy määrittelemään, mikä määrä kotitoimisto-olosuhteita on itselle hyväksi, ja mitä kaipaa tai ei kaipaa omassa työkuplassaan. 

Pedakäki-hankkeen toimijat ovat tehneet yhteistyötä täysin etänä. Säännölliset tapaamiset viikoittain ovat rauhoittaneet sähköpostitsunamia (”kerronkin tästä sitten kun kuullaan linjoilla”) ja vastuunjako ja työtehtävät ovat päivittyneet aina kulloisenkin asialistan ja muun ajankohtaisen työkuorman mukaan. Touko-kesäkuun vaihteessa alkoi alitajunta työstää myös jo ihan konkreettista lopputuotetta, käsikirjaa, joka pitäisi olla valmis viimeistään kesäkuussa 2022.

Miten jatkuu?

Konkreettiset, paikan päällä tapahtuvat koulu- ja oppilaitosvierailut Turussa ovat elo- ja syyskuussa. Toivottavasti pääsemme myös tapaamaan ja haastattelemaan Ruiskadun opiskelijoita ja muuta henkilökuntaa henkilökohtaisesti vielä lisää. Elämme muuttuvan työelämän keskiössä juuri itsekin, kun korona-ajan jälkeen pääsemme, toivottavasti, palaamaan työpaikoille. Millaiseksi ammatillisen koulutuksen uusi normaali muodostuu, sen näyttää vain aika. Kuitenkaan emme elä kuplassa, vaan ympäröivä työelämä näyttää myös suuntaa, millaiseen arkeen koulutamme opiskelijoitamme. Yhteistyötä ja vuoropuhelua tarvitaan siis jatkossakin.

Pedagogisen johtamisen käsikirja -hanke on osa valtakunnallista Vertaansa vailla -hanketta, jota Omnia hallinnoi. Iso taustaorganisaatioiden rypäs tuottaa ajantasaista tietoa ja osaamista, jota on ilo jakaa eteenpäin. Vertaisoppiminen on tapa, jolla asioita edistetään nykyaikaisesti ja luovasti.

Tietoa kirjoittajasta

Anne
Aksentjev
Projektikoordinaattori
Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti