Saavutettava opetus saavutettavuusdirektiivin näkökulmasta

Saavutettavuus on jatkumo Turun ammatti-instituutin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 astui voimaan jo 2,5 vuotta sitten. Koko Euroopan unionin kattava saavutettavuusdirektiivi merkitsee sitä, että kaikkien verkkopalveluiden tulee olla saavutettavia koko unioin alueella. Saavutettavuusdirektiivi edistää yhdenvertaista mahdollisuutta käyttää julkisia palveluita, myös ammatillisen koulutuksen opetuspalveluita, huolimatta mahdollisista toiminnan rajoitteista.

Saavutettavuusvaatimukset koskettavat opetus- ja ohjaustyötä seuraavissa tilanteissa:

  • Mikäli julkaiset opettajan tai opiskelijoidesi kanssa yhdessä some-, video/ääni- tai muuta blogisisältöä. Mikäli haluatte julkaista tuotoksenne verkkoympäristössä niin, eikö tuotoksenne ole silloin tarkoitettu kaikille ihmiselle – kuuleville, näkeville, sokeille, värisokeille, ikänäköisille, meille kaikille ihmisille erilaisine rajoitteinemme. Jos kuuro ei voi kuulla äänitiedostoa, sen pitää olla tekstitetty jne.
  • Käytät opetuksessa verkkomateriaaleja eri oppimisympäristöissä, kuten Moodle, O365. Yksityisen palveluntarjoajan palvelu, kuten Moodlen ominaisuuksiin opettaja ei voi vaikuttaa, mutta sisällön tuottajana voit vaikuttaa värimaailmaan, kontrasteihin, tehtävänantoihin ja mm. siihen, että liitetyt asiakirjat, kuten PDF-, Word-, PowerPoint ovat saavutettavat.
  • Kirjoitat Wilma-viestejä tai julkaiset Wilmassa tiedotteita. Wilma on asiointipalvelu opiskelijoille ja huoltajille. Tässä ryhmässä on erilaisia viestinnän tarpeita ja mm. ruudunlukuohjelmaa käyttäviä henkilöitä. Lain mukaan julkisen toimijan on taattava digitaalinen asiointipalvelu.
  • Sähköposti ei ole digipalvelulain tarkoittama asiointikanava, vaan tiedon siirtämisen väline, joten sähköpostiviestit eivät digipalvelulain mukaan tarvitse olla saavutettavat. Tosin yksi saavutettavuuden näkökulma, ymmärrettävyys, velvoittaa kirjoittajaa pohtimaan myös saavutettavuutta.
  • Koulutuksen järjestäjän asiakirjat, kuten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, laatukäsikirja, opiskeluhuoltosuunnitelma, viranhaltijapäätökset, ovat saavutettavat. 

Saavutettavuusvaatimusten neuvonnasta, valvonnasta ja sanktioinnista vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lisätietoja löydät verkkosivustolta saavutettavuusvaatimukset.fi. Saavutettavuus- eli WCAG-kriteereitä on yhteensä 49.

Miten lakia sovelletaan opetukseen?

Opetuksen sisällöistä saavutettavuusvaatimusten ulkopuolelle jäävät rajatulle joukolle kokeiluluonteisesti tai määräaikaisesti olevat sisällöt. Opettajalla on näin aina mahdollista tuottaa pilottiverkkomateriaalia ilman WCAG-pohtimista. Mikäli opetuksen verkkoaineistot pyörivät vuodesta toiseen samanlaisina vaihtuvalle opetusryhmälle, aineiston tulee olla saavutettava. 

Määräaika on Aluehallintoviraston tulkinnan mukaan yksi lukuvuosi. Kirjoittajan oma mielipide on se, että heti alusta alkaen otetaan kaikki digiaineistoa koskevat laatuvaatimukset huomioon. Taannehtivasti on työläämpää korjata, jo suunnittelussa huomioiminen tekee tukevan kivijalan.

Opetuksessa käytetään videoita. Livevideoita ei tarvitse tekstittää (WCAG 2.1 Tekstitys), mutta jos livevideo jää verkkomateriaaliksi kahdeksi viikoksi tai pidemmäksi aikaa, se muuttuu tallenteeksi ja saavutettavuusdirektiivin mukaan tallenne pitää olla tekstitetty.

Miten toimin?

Yksinkertaisuudessaan saavutettavuus tarkoittaa sitä, että digitaalinen aineisto on luettavissa ruudunlukuohjelmalla tai digiaineisto on saatavilla monimuotoisesti tai vaihtoehtoisesti. Opettajan tulee käyttää materiaalin tuotannossa ohjelman tyylitiedostoja, ns. tageja, jotta ruudunlukuohjelma (l. tekoäly) ymmärtää kertoa kuulijalle onko kyseessä otsikko, luettelo, taulukko tms. Kuvalle annetaan vaihtoehtoinen kuvaus. Jos oppija ei näe, että tässä on TAIn logo, ruudunlukuohjelma kertoo sen vaihtoehtoiseen kuvaukseen perustuen.

Lopuksi

Mielestäni saavutettavuusdirektiivissä on sama päämäärä kuin inklusiivisessa opetuksessa. Inklusiivisuus tarkoittaa pääpiirteissään sitä, että opiskelumahdollisuuksien tulisi olla kaikkien oppijoiden saatavilla eroavaisuuksista huolimatta. Voisiko digiaineiston saavutettavuus vähentää eriyttämisen tarvetta ryhmässä? Tähän kysymykseen ja palautetta saavutettavasta opetuksesta voi lähettää kirjoittajalle. Saavutettavuus on jatkumo Turun ammatti-instituutin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyölle.

Tietoa kirjoittajasta

Sari
Iinattiniemi
Kehittäjäopinto-ohjaaja
Turun kaupunki / Turun ammatti-instituutti