Kansainvälinen toiminta

Vaihtotoiminnan ohje opettajille

Valmentautuminen ulkomaanjaksolle (1 osp)

Kaikki vaihtoon hakeneet opiskelijat, jotka saavat vaihtoonsa TAIlta apurahaa, suorittavat Valmentautuminen ulkomaanjaksolle -kurssin (YVALULKV20). Pyydä yksikkösi opintosihteeriltä kurssin lisäämistä opiskelijasi OPS-puuhun. Kurssi sijoittuu Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen valinnaisiin yto-opintoihin.

Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen (15 osp)

Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen on valtakunnallisesti tarjottava valinnainen tutkinnonosa, jonka voi suorittaa vaihdossa. Vaihdossa voi suorittaa myös jonkin muun sisällöltään soveltuvan tutkinnonosan tai tutkinnonosan osan. Opettaja päättää aina vaihtoon lähtevän opiskelijan kanssa, mitä opintoja opiskelija suorittaa vaihdossa sekä siitä, miten opinnot ohjataan, arvioidaan ja toteutetaan.

Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen- tutkinnon osan arviointilomakkeet:

Kotikansainvälisyys-opinto (2 osp)

Kotikansainvälisyyden kurssin voi suorittaa tuutoroimalla TAIn kansainvälisiä vieraita tai vaihto-opiskelijoita, osallistumalla virtuaaliseen kansainväliseen yhteistyöprojektiin tai kansainvälisyyden teemapäivän tai tapahtuman toteutukseen kotimaassa.

Pyydä opintosihteeriltä kotikansainvälisyysopinnon aktivoiminen opiskelijasi/ryhmäsi OPS-puuhun, kun opinnon suoritustavasta on sovittu. Opinnon koodi on YTOKOTIKV21. Opinto sijoittuu yto-opinnoissa Yhteiskunta- ja työelämäosaamisen valinnaisiin opintoihin.