Laatukäsikirja

TAIn arviointitoiminta

Laatujärjestelmä/toimintajärjestelmä

Ammatti-instituutin toimintajärjestelmä muodostuu suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja parantamisesta. Strategiset tavoitteet asetetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisessä strategisessa sopimuksessa. Operatiivisessa sopimuksessa em. tavoitteet konkretisoituvat toiminnan ja kehittämisen tavoitteiksi. Systemaattisen arviointitoiminnan avulla toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella.

TAI on kaikkien oppilaitos – jokainen on erityinen
Yhdessä olemme enemmän - sisäiset ja ulkoiset verkostot
Meillä on vain yksi Maapallo – kestävä kehitys ja kiertotalous, yhteiskuntavastuu
Hyvinvointi kuuluu kaikille - opiskelijat, henkilöstö, työyhteisön toimivuus ja ilmapiiri

Kysy tai anna palautetta toimintaohjeista: kehittämiskoordinaattori Tuike Kankare