Hux-utbildning 

Hux är en utbildning som handleder för examensutbildning 

Vad? 

Den tidigare grundläggande utbildningen (tionde klassen), utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA) viker undan och sammanslås till en ny Hux-utbildning, det vill säga en utbildning som handleder för examensutbildning, från och med den 1 augusti 2022. 

Målet med Hux-utbildning är att nå de studiefärdigheter som behövs för att söka till och genomföra gymnasie- eller yrkesutbildning. 

Hux-utbildningen är endast tillgänglig på finska.  

För vem? 

  • För unga som inte vet vilken stig de vill ta efter grundskolan, vill höja sina grundskolevitsord eller stärka sina studiefärdigheter. 
  • För unga och vuxna som vill förbättra sina kunskaper i det finska språket. 

Innehåll 

  • Studie- och karriärplaneringsfärdigheter 
  • Grundkunskapernas förstärkning 
  • Yrkesutbildningens studier och handledning till dem 
  • Gymnasieutbildningens studier och handledning till dem 
  • Vardagens färdigheter och social delaktighet 
  • Arbetslivets färdigheter och lärandet som sker i arbetslivet 
  • Valbara studier  

En personlig utvecklingsplan för kunnandet görs för den studerande (PUK). 

Undervisningen är gratis. Små materialkostnader kan tillkomma (exklusive de i skolpliktig ålder). 

Ansökning 

Mer information om utbildningen 

Hux unga 

Hux Karriär 

Hux vuxna invandrare 

Nyckelord: