Kontinuerlig ansökan

Under kontinuerlig ansökan hittar du de utbildningar som har lediga platser.  

Har du frågor som berör studier vid TAI – Åbo yrkesinstitut? Fyll i en Förfrågan

Du kan kontinuerligt under läsåret kontakta oss vad gäller merkonom- eller programutvecklare (datanom) studier.

Frågor?

Mer information om utbildningen av Ulrika Gullqvist , studiehandledare