Kontinuerlig ansökan

Under kontinuerlig ansökan hittar du de utbildningar som har lediga platser. Kontinuerliga ansökan är ett flexibelt sätt att under läsåret ansöka till yrkesutbildning.

Har du frågor som berör studier vid TAI – Åbo yrkesinstitut? Fyll i en Förfrågan

Du är alltid välkommen under läsåret kontakta oss vad gäller merkonom- eller programutvecklare studier.

Kontinuerliga ansökan är i första hand avsedd för vuxna/unga vuxna men även ungdomar med en tidigare avklarad yrkesinriktad examen eller studentexamen som inte kan ansöka i vårens gemensamma ansökan ska söka i kontinuerliga ansökan. 

Om du är läropliktig (= under 18 år) och utan studieplats kan du alltid söka i kontinuerliga ansökan eller fylla i en Förfrågan-blankett och skicka in. Alla sökanden kontaktas och intervjuas.

Hösten 2022 i augusti påbörjas följande merkonom- och programutvecklareutbildning. Ansökningen till dessa öppnas under våren mars/april månad.

Frågor?

Mer information om utbildningen av Ulrika Gullqvist , studiehandledare

 

 

Nyckelord: