Merkonom, grundexamen i affärsverksamhet, start 9.8.2023, dagstudier

Ansökningstiden går ut 31.8.2023.

Merkonomerna jobbar efter studierna i mångsidiga arbetsuppgifter inom försäljning och kundservice eller med ekonomiförvaltning. Servicebranschen erbjuder intressanta arbetsplatser både inom privata och offentliga sektorn.

Efter att ha avlagt grundexamen i affärsverksamhet, har du kundorienterad kompetens i affärsverksamhet, kommunikation, växelverkan och ekonomi. Dessutom har du möjlighet att utveckla dina språkkunskaper (finska, engelska).

Utbildningens längd och innehåll

Grundexamen i affärsverksamhet omfattar 180 kompetenspoäng. Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kp) och gemensamma examensdelar (35 kp).

Obligatoriska yrkesexamensdelar är kundbetjäning, resultatinriktad verksamhet och arbete i en arbetsgemenskap. Valbara examensdelar är: bokföring, bokslut och löneräkning eller marknadskommunikation, försäljning, logistik och projektarbete. Gemensamma examensdelar enligt läroplanen: kunnande i kommunikation och interaktion, kunnande i matematik och naturvetenskap, kunnande i samhälle och arbetsliv. Mer information om utbildningen läroplanens e-grunder eperusteet.opintopolku.fi.

Utbildningstiden är 2-3 år, beroende på vilken bakgrund den sökande har vid studiernas början.

Anskaffande och påvisande av kunnande

En personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK-plan) görs tillsammans med den studerande. Där kommer man överens om avläggande av examensdelar och eventuellt erkännande av kunnande. Kunnande skaffas genom att delta i de studier som läroanstalten erbjuder och genom lärande på en arbetsplats. Kunnandet påvisas genom yrkesprov. Kraven för kunnandet är de som fastställs i läroplanen.

Urvalsgrunder

  • Lämplighet för branschen
  • ­Motivation
  • ­Behov av utbildning
  • ­Förutsättningar för studier

Avgifter och stöd

Utbildningen är avgiftsfri för den studerande. Studierna avläggs på heltid, vilket innebär att den studerande kan ansöka om studiestöd av FPA eller vuxenstudiestöd av Sysselsättningsfonden. Frågor som gäller avläggande av studier medan man får arbetslöshetsförmån kan riktas till TE-byrån.

Plats

Åbo yrkesinstitut, Råggatan, Åbo

Ansökan till utbildningen:

Fyll i här en elektronisk ansökningsblankett: merkonom

Ansökningstiden går ut 31.8.2023. Ansökan till utbildningen görs genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett och deltagande i en intervju. Vi intervjuar alla som har sökt till utbildningen.

Mer information om ansökan

Studiehandledare Ulrika Gullqvist

Broschyr: Merkonom (pdf)