Vad kan man studera vid TAI?

Snickare, närvårdare eller kock? Drömmer du om ett nytt yrke eller vill du uppdatera dina nuvarande yrkeskunskaper? Då är Åbo yrkesinstitut (= TAI) rätt plats för dig. TAI är en av de största yrkesskolorna på andra stadiet i Finland.

Läroanstalten erbjuder grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning för unga och vuxna. Undervisningsspråket är finska med undantag för utbildningsenheten handel och data, där undervisningen sker på svenska.

En yrkesinriktad grundexamen innehåller många olika examensdelar, en del är obligatoriska medan andra är valfria/utbytbara.

Efter avklarad grundexamen får du ett yrke. Till exempel inom grundexamen i informations- och kommunikationsteknik är den nya yrkesbenämningen från och med hösten 2020 programutvecklare, tidigare benämning var datanom.

Åbo yrkesinstitut erbjuder också möjligheten till läroavtalsutbildning i slutskedet av studierna.

Intresserad av en kombiexamen?

Att studera kombiexamen innebär att du vid sidan av yrkesinriktade studierna också läser gymnasiekurser i minst fyra ämnen vid ett gymnasium. De fyra ämnen är modersmål, finska engelska och matematik. Eventuellt kan ett av de fyra ämnena vara ett realämne (samhällslära, hälsokunskap, mm.)

För att kunna avlägga kombiexamen måste den studerande uppfylla medeltalskraven för berörda gymnasium.

Intresset för kombistudier kartläggs under första studieåret.

Gymnasiekurser erbjuder till exempel Katedralskolan i Åbo, Pargas svenska gymnasium och Kimitoöns gymnasium.

I praktiken innebär kombistudier att den studerande under sin studietid några perioder avlägger gymnasiekurser vid ett gymnasium.

Yrkesstudier för idrottare

En idrottande ungdom kan studera till ett yrke vid sidan av sitt aktiva idrottande. Idrottskademin på andra stadiet består av Kerttulin urheilulukio, Åbo yrkesinstitut och Katedralskolan i Åbo.

En idrottare kan söka till institutets alla branscher och linjer. Årligen väljer Idrottsakademin i olika åldersklasser nationellt talangfulla och duktiga idrottare till olika utbildningslinjer. Urvalskriterierna är de olika grenarnas poängsättning, grundskolans betygsvitsord samt de olika idrottsgrenarnas egna urvalstest.

Studietiden är 3-3,5 år. Träningarna under studietiden kan variera mellan 2 - 4 förmiddagar/vecka beroende på idrottsgren.

www.urheiluakatemia.fi

VALMA – förberedande utbildning för yrkesstudier

Erbjuds enbart på finska. VALMA utbildningen är förberedande utbildning (60 kompetenspoäng) för ungdomar. Valma är avsedd i första hand för ungdomar:

  • som inte fått en studieplats efter grundskolan.
  • som avbrutit sin yrkesutbildning/gymnasieutbildning.
  • som inte vet vilken yrkesutbildning intresserar.

Läs mer på finska: Valma

YI i ett nötskal:

  • grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning
  • merkonom- och programutvecklareutbildning även på svenska
  • utbildning för invandrare
  • 1 500 nybörjarplatser, 4000 studerande på ungdomsstadiet
  • 6 000 vuxenstuderande
  • cirka 600 anställda