Arbetsdagar

Arbetsdagar 2022–2023

Grupper i första årets gemensamma ansökan inleder sina studier 10.8.2022 kl. 10.00.
Grupperna i Handel och data som inledde sina studier 2020 och 2021 börjar enligt arbetsordningen.