Omprovdagar läsåret 2020- 2021

Proven börjar kl. 14.15 – 16 om inte annat meddelats. Dataproven ordnas i en datasal. Datumen för omproven är följande (alltid första tisdagen varje månad):

tisdag 1.9.

6.10.

3.11.

1.12.

12.1.

2.2. även höjning av vitsord

2.3. även höjning av vitsord

6.4.

4.5. sista datumet att skriva omprov för avslutande studerande, för att hinna få avgångsbetyg under majmånad 

 

OBS! Provanmälan till görs alltid i Wilma en vecka innan provdatumet.

Du får lämna omprovstillfället tidigast efter 45 min, kl.15.00.

Eventuella försenade studerande släpps inte in längre efter kl.14.30.

Vid omprovstillfället ska du kunna visa upp ett ID-bevis. De övervakande lärarna känner dig nödvändigtvis inte och därför ska du kunna identifiera dig när du lämnar in ditt prov. Eventuella väskor lämnas vid ingången. Inga telefoner får användas eller vara framme, mobiltelefonen får inte användas som räknare vid provtillfället.

Inom två veckor från provtillfället ska vitsordet finnas infört i Wilma.