Stödtjänster

Skolkuratorn hjälper dig i följande ärenden:

 • motivation
 • frånvaro
 • koncentrationssvårigheter
 • mobbning
 • ensamhet
 • hantering av känslor
 • kamratrelationer

Skolkuratorer vid Åbo yrkesinstitut

Du kan vända dig till studiepsykologen bland annat om du funderar på följande saker:

 • stress
 • nedstämdhet
 • ångest
 • sömnproblem
 • inlärnings- och koncentrationssvårigheter

Eleven eller den studerande kan själv ta kontakt med studiepsykologen. Också föräldrarna, skolans personal eller andra samarbetsparter kan ta kontakt med studiepsykologen. Kontakttagning binder inte till något. 

Studiepsykologer vid Åbo yrkesinstitut

Ta kontakt med skolhälsovårdaren/hälsovårdaren då du vill tala om följande saker:

 • tillväxt och utveckling
 • ärenden i anknytning till sömn och att sova
 • ärenden i anknytning till kost/att äta
 • motion
 • sinnesstämning
 • hälsokontroller
 • vaccinationer

Hälsovordstjänster vid Åbo yrkesinstitut

Med studiehandledaren kan du diskutera följande teman:

 • studiefärdigheter och skolgång
 • självkännedom
 • möjligheter till fortsatta studier
 • yrken, branscher
 • arbetsliv

Studiehandledningen vid Åbo yrkesinstitut