Stödtjänster inom studiehandledningen

Studiehandledare är:

Ulrika Gullqvist,
fn (02) 2633 3703, 044 907 3021
ulrika.gullqvist@turku.fi

Varje skolhus inom institutet har en studiehandledare och flera grupphandledare. Du kan vända dig till dem i frågor som berör studierna. Tillsammans med grupphandledaren gör du upp den egna personliga studieplanen. I frågor som gäller val av studier/kurser, fortsatta studier och andra frågor som du funderar över och som din grupphandledare inte kan hjälpa dig med vänder du dig till studiehandledaren.

Studiehandledare är:

Ulrika Gullqvist,
fn (02) 2633 3703, 044 907 3021
ulrika.gullqvist@turku.fi