Stödtjänster inom studiehandledningen

Varje skolhus inom institutet har en studiehandledare och flera ansvariga handledande lärare. Du kan vända dig till dem i frågor som berör studierna. Tillsammans med din klasshandledare gör du upp den egna personliga studieplanen (=PUK). I frågor som gäller val av studier/kurser, fortsatta studier och andra frågor som du funderar över och som din klasshandledare inte kan hjälpa dig med vänder du dig till studiehandledaren.

Studiehandledare

Ulrika Gullqvist,
tfn 044 9073 021
ulrika.gullqvist@turku.fi