Yrkesinriktad grundexamen

Yrkesinriktad grundexamen

En yrkesinriktad grundexamen är till sin omfattning 180 kompetenspoäng (= kp) eller 3 år. Varje läsår avlägger du ca 60 kp. Studierna består av närundervisning, praktikperioder i arbetslivet och självständiga studier. En yrkesinriktad grundexamen innehåller följande studier:

  • 145 kp yrkesinriktade studier. En del av yrkesstudierna är obligatoriska medan andra är valfria. Av dessa är minst 30 kp inlärning på verklig arbetsplats. Oberoende om du är merkonom eller programutvecklare, eller vilket utbildningsprogram du väljer, är yrkesstudierna alltid 145 kp.
  • 35 kp är gemensamma examensdelar (ex. modersmål, matematik och språk)

Studera till ett yrke

Skolans målsättning är att utbilda yrkesskickliga ungdomar för arbetslivet och fortsatta studier. Ungdomarna ska klara av att samarbeta och vara serviceinriktade. Vi vill att du ska behärska både den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheterna som hör till yrket.

Studierna vid en yrkesskola är ett nytt skede i ditt liv. Det skiljer sig på många sätt från dina tidigare skolerfarenheter. Studierna här är arbete. Studierna som betyder att du lär dig ny kunskap, nya färdigheter och attityder, kräver intensivt arbete av dig i skolan. Vi vet att kunskapsmängden snabbt ökar och förändras och vi som skola kan förmedla endast en del av kunskaperna. Det är din uppgift att aktivt skaffa kunskap, utveckla färdigheter och ta ansvar för din egen inlärning.

Du har möjlighet att lära dig att fungera i en arbetsgemenskap. En duktig yrkesmänniska har också förmågan att komma överens med andra människor eftersom arbetet mycket ofta utförs tillsammans.

I vår skola, Åbo yrkesinstitut, kan du studera (på svenska):

Grundexamen i affärsverksamhet, examensbenämning Merkonom 

Den som avlagt examen har kunnande i kundorienterad affärsverksamhet, kommunikation och interaktion, ekonomiförvaltning samt språkkunskaper. Hen arbetar i olika digitala miljöer och bildar nätverk professionellt. Hen har basfärdigheter i företagsamhet och färdigheter i uppgifter som teamledare. Den som avlagt examen har färdigheter att utveckla nya produkter och tjänster samt kundupplevelser. Den studerande kan utgående från sina val få kunnande till exempel inom följande områden:

  • kundservice, försäljning 
  • bokföring, löneräkning, fakturering och att sköta reskontra
  • projektarbete och evenemangsproduktion
  • marknadsföringskommunikation och innehållsproduktion
Arbetsuppgifter för den som avlagt examen

Experter inom affärsverksamhet behövs på alla olika områden i arbetslivet. Den som avlagt grundexamen har mångsidiga möjligheter att arbeta i uppgifter inom företag eller andra organisationer. Den som avlagt examen kan arbeta i olika organisationer med uppgifter inom till exempel kundservice och försäljning, marknadsföringskommunikation, servicedesign, ekonomi, kontorstjänster

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik, examensbenämning Programutvecklare

Den som avlagt grundexamen i informations- och kommunikationsteknik har den yrkesskicklighet som krävs för arbetsuppgifter inom informations- och kommunikationsteknik. Hen kan arbeta på ett samarbetsvilligt sätt i en informations- och kommunikationsteknisk miljö. Den som avlagt examen kan använda branschterminologi, ta reda på kundens behov och skapa kundinriktade lösningar i samband med uppgifter inom informations- och kommunikationsteknik. Hen säkerställer att slutresultat motsvarar de krav som ställts på arbetet. 

Arbetsuppgifter för den som avlagt examen

En programutvecklare kan programmera, hantera information samt använda gränssnitt och versionshantering. Vid arbete som medlem i ett programutvecklingsteam kommunicerar hen med kunden, planerar implementeringen av programvaran och säkerställer kvaliteten på funktionerna.