Kombistudier

Kombistudier

Det här är en möjlighet du har om du vill kombinera din yrkesexamen med en studentexamen. Kombistuderande kan avlägga merkonom- eller programutvecklare-examen i kombination med studentexamen. Det är frågan om två fullvärdiga examina (man blir både merkonom/programutvecklare (datanom) och student).

För en studentexamen krävs att den studerande skriver studentprov i minst fyra ämnen (gymnasiets nya läroplan 5 ämnen) varav modersmålet är det enda obligatoriska ämnet. Dessutom ska ett ämne skrivas på lång nivå. Vi utgår från att våra kombielever i studentskrivningarna skriver modersmål, finska, engelska och kort matematik och har därför tagit fram ett program där gymnasiekurser erbjuds i dessa ämnen. Väljer du att i stället för matematik skriva ett realämne (t.ex. samhällskunskap, historia, biologi, geografi, religion) rekommenderar vi att du redan under de perioder du är i gymnasiet går några kurser allt efter praktiska möjligheter. Vi kan tyvärr inte ta fram en färdig plan för studerande som väljer realämnen eftersom antalet valbara kurser är så stort.

Kombistuderande är inskrivna vid Åbo yrkesinstitut under hela sin studietid. Gymnasiestudierna avläggs alltid periodvis vid ett gymnasium (Katedralskolan/Pargas svenska gymnasium etc.).

Kombistuderande får inget separat gymnasiebetyg. De kurser som avläggs i gymnasiet kommer in på merkonom- eller programutvecklare betyget. En kurs i gymnasiet motsvarar 1,5 kompetenspoäng vid Åbo yrkesinstitut. Vitsordsskalan i skolorna är olika, och vi följer den omvandlingsskala utbildningsstyrelsen bestämt.

Det är viktigt att du hela tiden följer upp dina studier och tillsammans med din grupphandledare kontrollerar att du har tillräckligt med kompetenspoäng.

En studerande som är inskriven för grundexamen inom en yrkesutbildning måste vara klar med sina yrkesstudier innan hon/han kan bli student. Under den tid den studerande är inskriven i Åbo yrkesinstitut ansvarar skolan för att meddela Studentexamensnämnden (via gymnasiet) när yrkesstudierna är avklarade. Mera information om kombistudier får du av studiehandledaren.