Stödundervisning

Syftet med stödundervisningen är att stöda och hjälpa de studerande som har svårigheter med sina studier. Inom vissa ämnen finns ett större behov av stödundervisning.

Initiativet ligger hos den studerande

Ifall en studerande trots aktivt deltagande i undervisningen har svårigheter kan den studerande vara berättigad till stödundervisning. Den studerande kontaktar läraren i fråga som kartlägger och tillsammans med den studerande diskuterar och kommer överens om när, var och hur mycket stöd som behövs.

Dem som är i behov av mera omfattande långvarigt stöd har möjlighet till det. IP stöd för studerande med individuell plan under studietiden är något som kartläggs genast när studierna påbörjas. Uppföljning sker och uppdateringar i IP-planen görs under studietiden, vid periodbyten och när läsåret slutar och börjar.