Öppen tid

Under läsåret ordnas en så kallad öppen tid en gång i veckan. Öppen tid är en obligatorisk stödåtgärd för de som har ogjorda uppgifter eller underkända kurser. Studerande anmäler sig senast på måndag genom att skriva namn på listan som finns utanför lärarnas arbetsrum i 4:e våningen. Öppen tid är alltid handledd.