Handel och data omtentamensdagar

Omtentamensdagar 2021-2022

En underkänd kurs avläggs på omtentamensdagen (klockan 14.15-15.45), ifall inte annat har bestämts med den berörda läraren.

Omtentamen hålls i klassrum 417 
Omtentamen börjar klockan 14.15

  • 8.9.2021
  • 6.10.2021
  • 3.11.2021
  • 7.12.2021
  • 5.1.2022 
  • 8.2.2022 även möjlighet till höjning av vitsord 
  • 2.3.2022 även möjlighet till höjning av vitsord
  • 6.4.2022 
  • 4.5.2022

Du får avlägsna dig från tenten tidigast 45 minuter efter att den inletts, det vill säga klockan 15.00. Du släpps inte in efter klockan 14.30, ifall du är sen. Telefon får inte användas under tillfället, inte ens som miniräknare.

Väskorna lämnas innanför dörren. Om du har med dig förbjudet material eller om du försöker fuska på något vis leder det till disciplinåtgärder. Studerande bör styrka sin identitet när hen lämnar in sitt prov.

Anmäl dig till omtentamen via Wilma senast en vecka före resttentsdagen.

Du kan fråga hjälp av en lärare om hur du anmäler dig till omtentamen. Om en studerande inte dyker upp till en omtentamen som hen anmält sig till, kan läraren välja att den studerande inte får delta i den därpå följande omtentamen. Läraren kan också kräva att den studerande ska ha lämnat in uppgifter på förhand för att kunna delta i omtentamen.