Internationell verksamhet

Visste du att hos oss du kan:

  • utföra en del av dina studier utomlands i en arbetsplats eller hos en av Åbo yrkesinstituts partnerskolor
  • skaffa språk- och kulturkunskap genom att verka som internationell tutorstuderande
  • delta i Mästare-tävligsverksamhet som utbildar världsklass yrkesman

Beredskap för det internationella arbetslivet

Målet för Åbo yrkesinstituts internationella verksamhet är att ge de studerande beredskap att övergå till det internationella arbetslivet eller att komplettera studierna utomlands.

Åbo yrkesinstitut skickar ungefär 70–100 studerande för 1–2 månaders arbetsperioder utomlands varje år. Utbytet passar bäst vid slutet av studierna, då man har skaffat tillräckligt med yrkeskunskap för att klara sig i en främmande arbetsomgivning. Åbo yrkesinstitut stöder utbyten finansiellt genom projekt under Erasmus + programmet eller finansiering från Utbildningsstyrelsen.

Åbo yrkesinstitut har internationella partnerskolor och kompanier speciellt i Europa men också i Asia or Afrika. De internationella samarbetsparterna kan variera från år till år.

Bli en tutorstuderande för internationella gäster

Som studerande kan du delta i den internationella verksamheten genom olika projekt eller verka som internationell tutorstuderande för någon utländsk studerande eller gäst som kommer till oss. Tutorstuderanden hjälper våra internationella gäster att bekanta sig med Åbo yrkesinstitut, Åbo och livet i Finland i allmänhet. Samtidigt lär de sig om andra språk ock kulturer och får nya bekanta från olika länder.

Mer information

Fråga om mer information om den internationella verksamheten, inlärning i arbetet utomlands och finansieringsmöjligheterna!

Här i vårt skolhus på Ruiskatu kampus är den person du i första hand kan kontakta i ärenden som gäller t.ex. arbetsperioder utomlands Eija Laine.

 

Internationell kontaktlärare

André Sandberg (Handel och data)
andre.sandberg@edu.turku.fi
+35840 352 7609

Internationell koordinator

Maria Hokkanen
maria.hokkanen@turku.fi
+35840 358 6130

Chef för internationella ärenden

Helena Mikkola
helena.mikkola@turku.fi
+35850 518 5815