Lunchmeny Råggatan

Studerandelunchtider vid Råggatans campus

  • kl. 10.45
  • kl. 11.15
  • kl. 11.45
  • kl. 12.00

Café öppet kl. 7.30-14.30

Menybeteckningar:

M = mjölkfri, L = laktosfri, VL = låglaktos, G = glutenfri, K = innehåller inte ägg, S = innehåller inte griskött