Hälsovårdstjänster

Försäkringsskydd

Studerande vid Åbo yrkesinstitut är försäkrade mot arbetsolycksfall. Arbetsolyckorna omfattar skador som inträffat i yrkesarbete eller under inlärning i arbetet. Kontakta grupphandledaren och hälsovårdaren då en olycka inträffat. Den studerandes försäkringsskydd sträcker sig inte till olycksfall som har skett under påverkan av rusmedel och droger. I händelse av andra olyckor som inträffar i skolan eller under gymnastiktimmarna är den studerande även försäkrad. Kontakta då gymnastikläraren som ger närmare instruktioner.

Elevhälsovården vid Åbo stads hälsovårdsväsende ansvarar för studerandenas hälsa och välmående under studietiden. Alla studerande, oberoende av hemkommun, har rätt till studenthälsovård. Vården är avgiftsfri samt konfidentiell. Hälsovårdaren har fastslagna mottagningstider.

Skolans hälsovårdare: Outi Kalliomäki (liiketalous, handel och data) tel. 040 487 5083

Skolans läkare har mottagning på Tavastgatan, Studenternas hälsovårdsmottagning. Tidsbeställning till läkare ska göras via hälsovårdaren. Hälsovårdaren skriver inga sjukintyg per telefon.

Hälsovårdarens mottagning kan du besöka i alla ärenden som berör hälsa, sjukdomar och personliga problem. Under det första studieåret kallas alla nya studerande till en hälsogranskning. Hälsovårdaren tar hand om mindre olycksfall och hänvisar vid behov till läkare. Hälsovårdaren sköter även om vaccinationer och kan hjälpa till vid preventiv- och mentalrådgivning.

Elevhälsovårdens läkarmottagningar sker också i skolhuset. Läkarnas primära uppgifter är att hjälpa vid yrkesrelaterade sjukdomar samt uppföljning av kroniska sjukdomar. Läkarna sköter även om läkargranskning för armén. Till läkarnas arbetsfält hör även att i begränsad omfattning sköta om sjukmottagning. Till läkare måste man alltid boka tid via hälsovårdaren. För reserverad tid som inte utnyttjats debiteras en avgift på 33,90 €.

Våra studerande får också utnyttja Folkhälsans service. Folkhälsans tonårspoliklinik vänder sig främst till ungdomar under 21 år med hemkommun Åbo eller Åboland. På tonårspolikliniken arbetar en arbetsgrupp bestående av läkare, gynekolog, psykolog och talterapeut. Ring och beställ tid först!

Folkhälsan, Kaskisgatan 13A, 20700 ÅBO, kontaktuppgifter, se www.folkhalsan.fi

OBSERVERA!

Vid akuta sjukdomsfall under kvällar och veckoslut har alla studerande oberoende av hemkommun rätt att besöka Jourmottagningen, T-sjukhuset, ÅUCS, Keramikfabriksgatan 1, tfn 02 313 8800. Detta gäller även studerande från andra kommuner. Ungdomar som är under 18 får avgiftsfritt utnyttja dejoureringen. För studerande som är 18 år är avgiften 18,90 euro.

Elevhälsovården deltar aktivt i elevvårdsarbetet och arbetet mot droger. Studerande kan alltid även vända sig till egna hälsovårdscentraler.

Tandvård

Studerande kan fråga efter tandläkartjänster utgående från eget distrikt/kommun eller så kan man ringa till ett gemensamt tidsbeställningsnummer, tel. (02) 2690 644. Tandvården är gratis för studerande som är under 18 år och hemkommunen är Åbo. Om din hemkommun är någon annan ska du utnyttja din hemkommuns tandläkarvård. För ett bokat tandläkarbesök som inte utnyttjas debiteras 33,90 euro (gäller alla som är över 15 år).

Blankett för anmälan om olycksfall/ IF

(gäller olycksfall under lektioner och raster: anmälan om olycksfall görs med denna blankett fast blanketten heter anhållan om ersättning)

Blankett för anhållan om ersättning/ IF

(gäller även olycksfall under Inlärning i arbetet och i arbetssal)