Kurator

Kuratorn ansvarar för studerandes rättskydd, deltar i uppföljningen av frånvaro, förebyggande verksamhet för avbrott i studierna samt arbetet mot rusmedel och droger. Kuratorns kontaktuppgifter: Marko Winter, marko.winter@turku.fi, tfn 040 567 9834