Bedömning

Genom utvärdering handleds och uppmuntras du att nå de egna målen och du lär dig att utvärdera dig själv. Din inlärning och ditt arbete samt utvecklingen av dina färdigheter bedöms både under studiernas gång och då studierna avslutas. I läroplanen för din examen finns de centrala bedömningskriterierna för varje examensdel och de studier som ingår i den. Där ser du vilket kunnande som förutsätts av dig för att du ska få dina studier avklarade på ett godkänt sätt. När ett nytt studieavsnitt börjar får du av läraren en kursbeskrivning med mål och innehåll för studieavsnittet men också hur du kommer att bedömas och vilka vitsordskraven är.