Aktuellt under studietiden

Särskilt stöd under studietiden

För studerande som är i behov av särskilt stöd finns det möjlighet att ordna med stödundervisning och extra arrangemang enligt överenskommelse. Avsikten är att alla våra studerande ska uppnå en sådan yrkeskunskap som främjar sysselsättning och framgång i arbetet. Alla får en möjlighet att komplettera sin kompetens med den egna branschens påbyggnadsstudier och utveckla de baskunskaper och -beredskaper och färdigheter i livet som behövs för att kunna fungera i samhället. För varje studerande som behöver särskilt stöd under studietiden gör specialläraren upp upp en plan om hur den individuella undervisningen ska ordnas (= en del av PUK-planen). Planen baserar sig på grunderna i den aktuella branschen och där fastställs noggrannare de individuella målen för inlärningen.

Datatjänster

Åbo stads dataenhet (datatjänster) ansvarar för skolans alla datatjänster och upprätthållandet av datorerna. För den studerande finns följande möjligheter:
• användarnamn för att använda skolans datorer
• ett eget användarområde
• molntjänst OneDrive
• tillgång till trådlösa nätverket Sparknet
• e-postadress
• användarnamn för att du följa upp studieprestationer i Wilma
• tillgång till inlärningsportalen Moodle, https://taito.edu.turku.fi 
Användarstöd
Det snabbaste sättet att få hjälp är att fylla i en felanmälan -blankett. Blanketten hittar du på skolans www-sidor.

Virtuella studier

Virtuella studier innebär att den traditionella klassundervisningen byts ut mot undervisning som helt eller delvis sker på nätet (Internet) i ett virtuellt klassrum. De virtuella studierna vid Åbo yrkesinstitut sker via inlärningsplattformen Moodle. Användarnamn för de virtuella studier fås av den lärare som ansvarar för kurserna.

Lunchen

Grupperna äter i olika turer. Lunchen serveras i matsalen mellan kl. 10.30 – 13.30. Var och en plockar åt sig sin mat från självbetjäningslinjer.
Maten är gratis för studerande. Om du är i behov av specialdiet ska du fylla i en blankett på Åbo stads hemsidor om specialdiet , som du själv ger till kökspersonalen. Kom ihåg att meddela köket om du har specialdiet och kommer att vara borta en längre tid (t.ex. när du är på IIA), det kanske inte är så många som äter just den diet du själv behöver.

När du äter bra mår du bra! För att du ska orka hela dagen i skolan och må bra är det viktigt att du äter lunch regelbundet. Att äta tillsammans med kompisarna är ett trevligt avbrott i skoldagen. Kom ihåg det goda bordsskicket även här i skolan, respektera dina bordskamrater!

Inga ytterkläder/mössor/stora väskor hör hemma i matsalen.
 

Telefoner/musik/hörlurar

Det är inte tillåtet att använda eller ha framme telefoner, musikspelare m.m. under lektionstid. Under lektionstid ska telefonerna vara på ljudlöst. Om den studerande bryter mot regeln kan läraren ta bort telefonen/musikspelaren för lektionen.


Fotografering

Att fotografera (med telefon eller kamera) utan tillstånd under lektionstid är inte tillåtet. Den som fotograferas har alltid rätt att veta vad bilderna ska användas till. Bilder eller ljudupptagningar får aldrig publiceras utan tillstånd av berörda personer.


Möjlighet och behörighet för fortsatta studier

Den yrkesinriktade grundexamen på 180 kompetenspoäng ger allmän behörighet för fortsatta studier (UVM:s beslut 30.12.1998, 18/011/98 och universitetsförordningen 115/98, 12 §).