Tjänster

Tjänster för både vardag och fest

Barnavård, konferenstjänster eller nybakat bröd? Tjänsterna vid Åbo yrkesinstitut är lättillgängliga. Vid yrkesinstitutet kan du t.ex. låta göra visitkort, få dina favoritbyxor reparerade eller få dina däck bytta på bilen. Dessa tjänster ger våra studerande möjligheter att öva sina färdigheter inför arbetslivet. Allt arbete utförs under noggrann handledning av en utbildad och yrkeskunnig handledare.

Tjänsterna erbjuds främst på finska:

På svenska

  • Bore (hostell, restaurang och kafé)