Wisio

I Åbo yrkesinstitut på Lemminkäinengatan öppnades en träningsmiljö av helt nytt slag för studerande inom yrkesutbildningen. Där kan de arbeta med projekt kring företagande, utveckla sina affärsidéer och testa dem i praktiken. Wisio drivs framåt av viljan att utvecklas, bli inspirerad och av djärvheten att prova nytt.

Wisio samlar företagarverksamheterna i Åbo yrkesinstitut under samma tak. I Wisio finns utöver de flexibla träningslokalerna för företagande också  Café Wisio, skönhetsbranschens Wisios center för välmående (alla länkar på finska).

Mer information och öppettiderna hittar du här (på finska): www.turkuai.fi/wisio

Bild: Café Wisio

 

Besöksadress: 

Lemminkäisenkatu 14–18 A
20520 Turku

Telefon:

040 359 5054
040 632 8290
040 632 3238

Öppettider

mån - fre 08:00 - 16:00
Nyckelord: