Työssäoppija yritykseesi

LISÄTIETOJA

Rolf Holmberg, työssäoppimisen koordinaattori, 044-907 3035

rolf.holmberg@turku.fi

Turun ammatti-instuutti tekee yhteistyötä tuhansien työpaikkojen kanssa. Vuosittain noin 3000 TAIn opiskelijaa työssäoppii. Työssäoppiminen on ponnahduslauta kesätyöhön ja työmarkkinoille. Yli puolet opiskelijoistamme työllistyy työssäoppimispaikkaansa valmiina ammattiosaajina.

Työssäoppiminen on ammatillisten tutkintojen perusteiden mukaista työpaikoilla käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa oppimista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa työssäoppimisen laajuus on vähintään 30 osaamispistettä eli yhteensä noin puoli vuotta kolme vuotta kestävistä opinnoista.

Työssäoppiminen on yleensä jaettu eri opintovuosille ja jaksoille, joille on asetettu omat tutkinnon perusteiden mukaiset oppimistavoitteet. Koska työssäoppimisen on osa opiskelua, tapahtuu se pääsääntöisesti ilman työsuhdetta ja palkkaa. Opiskelija on vakuutettu oppilaitoksen puolesta. Oman alansa ammattilainen eli tehtävään nimetty työpaikkaohjaaja ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Työssäoppimisen tavoitteina on tehdä opiskelijalle tutuksi työelämän pelisääntöjä, syventää ammatillista osaamista ja työelämätuntemusta sekä edesauttaa opiskelijoiden välitöntä työllistymistä. Lisäksi tavoitteina on lisätä opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta.