Arbetsplatsförlagt lärande/Inlärning i arbetet (= IIA)

Det här arbetssättet ger dig en möjlighet att i praktiska arbetslivssituationer visa din förmåga och ditt kunnande men också ditt intresse för det egna yrkesvalet. Inlärningsperioderna är olika långa för merkonomer och datanomer. Dessutom varierar periodens längd beroende på hur långt du kommit i dina studier.

IIA

IIA betyder att studierna enligt läroplanen förläggs till arbetslivet. Inlärningen bör vara minst ett halvt år eller 30 kp av hela utbildningen och fördelas på tre läsår. Varje inlärning i arbetet -period har en egen kursbeskrivning med bl.a. mål, innehåll och bedömningsgrunder. Under inlärningen har varje studerande en egen arbetsplatshandledare och en handledande lärare som ansvarar för en del av de praktiska arrangemangen. Under inlärningsperioderna avläggs även yrkesproven som är en del av studierna.

Information om inlärning i arbetet får du regelbundet under studietiden av din inlärningskoordinator men även av ämneslärarna, din grupphandledare och studiehandledaren.