Erkännande av kunnande/tidigare prestationer

Studier, kunnande eller prestationer kan erkännas då den studerande har avlagt studier till exempel

  • vid ett gymnasium
  • inom en annan bransch
  • utomlands
  • vid olika instanser, föreningar mm.

Studier som kan erkännas förekommer både inom yrkesinriktade studierna, gemensamma examensdelarna och valbara studier.

Vid övergång från en examen till en annan, från en utbildningsbransch till en annan eller från gymnasiet till yrkesutbildning kan i regel de gemensamma examensdelarna och de valbara studierna alltid erkännas. Läroanstalten jämför att studierna till sina mål och centrala innehåll är förenliga och jämförbara med läroplanen innan de erkänns. Vid behov ska du bevisa ditt kunnande genom prov. Genom att flexibelt erkänna tidigare kunnande minskar de överlappande studierna och utbildningstiderna förkortas.

Hur gör jag för att få tidigare kunnande/kurser erkända?

Grupphandledaren går tillsammans med nya studerande igenom läroplansstrukturen, innehållet, examensdelarna och grundprinciperna för erkännande av tidigare studier. Grupphandledaren informerar den studerande om vilka dokument (betyg, intyg) som behövs för erkännandet. Hämta alla dina eventuella betyg och intyg genast i början av studierna till grupphandledaren/studiehandledaren för att försäkra dig om att dina prestationer införs i ett tidigt skede av studierna!

Om den studerande har enskilda prestationer (inte en färdig yrkesexamen eller gymnasiebetyg) som kan erkännas kontaktar hon/han studiehandledaren som hjälper till med erkännandet (blankett finns på skolans hemsida). Berörda ämneslärare kontaktas och godkänner kunnandet och studiehandledaren ansvarar för att vitsordet(n) blir införda i studieregistret (= Wilma).

Studerande som är inskrivna som ”idrottsstuderande” kan för sina grenträningar få kompetenspoäng. Den studerande ska med studiehandledaren komma överens om förfaringssätt (intyg etc.). Studiehandledaren konsulterar berörd tränare/ansvariga för idrottsstuderande och för in prestationerna i studieregistret.

Fastställandet av erkännande av kunnande, omvandling av vitsord och dylikt ska skötas i början av studierna.