Handledning och stöd

Du får handledning och stöd!

  • Grupphandledaren är din närmaste handledare.
  • Med studiehandledaren kan du diskutera personliga ärenden i anknytning till studierna och hjälper dig vidare.  Studiehandledaren lyssnar och uppmuntrar dig under studierna och handleder dig även i lösningar i anknytning till fortsatta studier. 

Studiehandledare Ulrika Gullqvist, tfn 0449073021, e-post ulrika.gullqvist@turku.fi

Från studiebyrån får du hjälp i ärenden i anknytning till

  • intyg för skolresor
  • studieintyg (i enskilda fall också av studiehandledare)
  • namn- och adressförändringar
  • utdrag ur studieregister (du kan också be av grupphandledaren)

Anne Kareinen, anne.kareinen@turku.fi

Utbildningschefen är chef för lärarna.  

  • Beslut som rör bl.a. att avbryta studier eller tidsbestämd avstängning görs av utbildningschefen
  • Anställda inom elevvården hjälper dig vid behov

Kuratorn och hälsovårdaren

Kuratorn ger hjälp och stöd med sociala och ekonomiska problem, Marko Winter, tfn 0405679834, marko.winter@turku.fi

Hälsovårdaren hjälper i ärenden i anknytning till hälsa, (fysisk och psykisk) Outi Kalliomäki, tfn 02 26333794, outi.kalliomaki@turku.fi