På webbsidan finns information om över 200 olika typer av god praxis och drygt 50 publikationer inom samma ämne. Utöver den finskspråkiga sidan hittar man information om god praxis och olika publikationer också på svenska och engelska.

Den förnyade sidan koulutustakuu.fi publicerades i slutet av mars. På webbsidan finns information om över 200 olika typer av god praxis och drygt 50 publikationer inom samma ämne. Olika verksamhetsmodeller och publikationer i anknytning till dessa har samlats från över 30 projekt som under åren 2008-2016 förverkligats bl.a. genom finansiering av Europas socialfond, Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet.

– Den nya sloganen ”allt du någonsin velat veta om ungdomsgarantin” säger allt. Webbsidan är en utmärkt informationskälla för både proffs som vill utveckla sitt eget arbete och t.ex. forskare. Och förstås för vem som helst som är intresserad av ungdoms- och utbildningsgarantin, berättar Matti Mäkelä, chef för projektbyrån vid Åbo stads bildningssektor.

Förnyandet av sidan som till en början skapats för att sprida de verksamhetsmodeller som samlats in i Hyvällä mallilla-projektet blev aktuellt då webbsidan blev mycket mer omfattande än den ursprungliga tanken var.

– På sidorna fanns väldigt mycket information men beträffande användarvänligheten fanns brister. Nu har det onödiga rensats bort och det är t.ex. mycket lättare än tidigare att hitta de bästa innovationerna i olika projekt. Med hjälp av feedbacken från användarna utvecklar vi givetvis webbsidorna också i fortsättningen, summerar Mäkelä.

Utöver den finskspråkiga sidan hittar man information om god praxis och olika publikationer också på svenska och engelska.

www.koulutustakuu.fi/swe