Tredje årets studerande ordnade en äventyrsdag enligt Amazing Race -konceptet för första och andra årets studerande vid Handel och data.

Programmet gick ut på att i grupper besöka ett antal stationer runtom i stan och utföra lekfulla uppgifter - allt från gruppskidning, frågesport till produktpresentation. Studerandena tyckte att dagen var lyckad.

Förutom att de lärde känna sin egen grupp fick de en möjlighet att bekanta sig med studerande från andra årskurser.