Yrkeshögskolan Novias tredje årets samhällspedagogstuderande – Team Affeckt - besökte merkonomerna och datanomerna. De höll verkstäder kring ämnena mänskliga rättigheter och respekt.

Yrkeshögskolan Novias tredje årets samhällspedagogstuderande – Team Affeckt -  besökte merkonomerna och datanomerna. De höll verkstäder kring ämnena mänskliga rättigheter och respekt.
 
Syftet med verkstäderna var att öppna upp en diskussion, väcka tankar och skapa medvetenhet om mänskliga rättigheter, mångkulturella skillnader och hur man bemöter andra med respekt i samhället.

Ungdomarna jobbade i mindre grupper med teman som t.ex. ”våld och krig”, ”jämlikhet”, ”fattigdom och arbetslöshet”