Yrkesinstitutets team för området huslig ekonomi och konsumentservice ville inhämta kunskap från Innostamos mentorskapsprogram. Lärarrollen är idag i omvandling och de som deltar i mentorskapet upplever därför att det en princip att få mera utbildning.

Yrkesinstitutets team för området huslig ekonomi och konsumentservice ville inhämta kunskap från Innostamos mentorskapsprogram. Teamet är litet och lärarna undervisar nästan alla elever. Ungdomarna har mycket olika nivå på sin inlärning och lösningarna i undervisningen kräver därför också flexibilitet, mycket samarbete och planering av undervisningen på lång sikt. Medvetna om utmaningarna åkte lärarna i hela teamet för att utbilda sig och samla kraft och resurser.

Lärarrollen är idag i omvandling och de som deltar i mentorskapet upplever därför att det en princip att få mera utbildning. Världen förändras, för lärarrollen riktar sig allt mer till rollerna som handledare och instruktör. Också ungdomarnas sätt att lära sig ändras: pulpetraderna är historia och eleverna aktiveras och engageras på nya pedagogiska sätt. I diskussionerna med dem som ska utbildas används sålunda smidigt nya arbetssätt, till exempel motorola-feedback, dialogkrets samt läsprogram.

Allt nytt startar från smått och när något gott observeras, börjar det sprida sig av sig själv. Lärarna som genomgår mentorskapsutbildningen är vägvisare, sådana som är modiga, som vågar tänka ut nya sätt att undervisa, instruera och handleda den unga för arbetslivets behov.

Lärarna som deltog vill rekommendera mentorskap även för andra lärare. Mer information om Innostamo-projektet och Mentorskapsprogrammet fås av Jaana Åkerroos tfn 0505907912 och Anna-Maija Lassila tfn 040739611.

Innostamos mentorskapsprogram med Tiimiakatemias läror för lärare och utbildare består av två utbildningsdagar på hösten och i februari görs ett sammandrag av tankarna och blicken riktas mot framtiden. Åbo yrkesinstituts lärare har varit intresserade av saken och det finns utbildare från många yrkesbranscher.

Innostamo-projektet utvecklar företagsamheten i landskapet och nya slag av tvärsektoriella inlärningsmiljöer för företagsamhet, som stöder inlärningen av företagsamhet samt företagarpedagogik genom nätverkssamarbete. Utöver Åbo yrkesinstitut deltar i projektet bl.a. Åbo yrkeshögskola.

 

Text: Anne Aksentjev