Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet och Åbo yrkesinstitut har kommit överens om ett samarbetsprojekt för att totalrenovera Gustav Sandbergs trähus på Kaskisgatan 15A.

– Gustav Sandbergs trähus har byggts eller flyttats till sin nuvarande plats ungefär i början av 1800-talet. Huset har möjligtvis delvis brunnit under sina år, och enligt de kolprover som utförs kan vi göra närmare antaganden om husets ålder. Huset är tyvärr i dåligt skick just nu, men det går att reparera, berättar utbildningschef Henry Koskinen vid Åbo yrkesinstitut.

Det ligger två hus på tomten och samarbetsavtalet gäller byggnaden invid vägen med en lägenhetsyta på 180 m2. Empire-byggnaden i bakgrunden kommer att rivas i sinom tid.

Intresset vaknade genast

På bilden: Henrik Carlstedt och Hannu Immonen

– När stiftelsen kontaktade oss för ett halvt år sedan, blev vi genast intresserade av samarbetet. Det var en fin handräckning från stiftelsen att ge oss ett sådant här objekt att totalrenovera.

Sådana här objekt erbjuds inte ofta och objektet är unikt i Åbo, säger direktör Hannu Immonen glatt.

Åbo yrkesinstitut kan utnyttja objektet i sin undervisning på ett bra sätt. Målet är att allt arbete från grund till tak utförs som studerandearbete.

– Vi har en studiehelhet inom reparationsbyggnad, och den här typen av arbete passar väl in där. Reparationsbyggandet kommer att öka i framtiden. Det här ger våra studerande en god grund för att utveckla sina yrkesfärdigheter, berättar Henry Koskinen.

Stiftelsens styrelseordförande Henrik Carlstedt är även nöjd med det kommande samarbetet.

– Vi får huset i skick och samtidigt kan vi vara med och utbilda de unga. Det är en stor sak för oss. Efter att huset står klart kommer det att användas som kontor.

Byggprojektet borde enligt planerna stå klart om cirka två år.

– Arbetet utförs med respekt för den gamla byggnaden och med insikt om att det kan komma överraskningar. I den här typen av projekt är överraskningar en regel och inget undantag, påpekar Koskinen.

Renoveringen av byggnadsgrunden står klar i slutet av januari och det arbete de studerande utför inleds efter detta med rivningen av konstruktioner. Byggarbetsplatsens övervakare är ingenjörsbyrån Aalto-Setälä och ansvarig arbetsledare är Teemu Taalikka vid Åbo yrkesinstitut.