I Åbo yrkesinstitut på Lemminkäinengatan öppnades en träningsmiljö av helt nytt slag för studerande inom yrkesutbildningen. Där kan de arbeta med projekt kring företagande, utveckla sina affärsidéer och testa dem i praktiken.

Wisio drivs framåt av viljan att utvecklas, bli inspirerad och av djärvheten att prova nytt.

 – Uppkomsten av Wisio och arbetet som satts ner på det har varit ett av våra spetsprojekt i undervisningen under fjolåret. Detta är en del av genomförandet av yrkesreformen, berättar direktören för serviceområdet Hannu Immonen om bakgrunden.

Lokalen lever såväl för de studerande, lärarna som förbipasserande. I Wisio arrangeras läger om företagande, olika pop-up – aktiviteter, serviceverksamhet och utbildning för undervisningspersonalen. På detta sätt stöder vi de studerandes utveckling i yrkeskompetens och svarar för vår del på reformen av yrkesutbildningen, där vi försöker finna ett för varje studerande lämpligt sätt att bli en yrkeskunnig person. Lokalen möjliggör ett intimt samarbete med övriga innovationsaktörer, högskolor och företag i Kuppis.

Wisio samlar företagarverksamheterna i Åbo yrkesinstitut under samma tak. I Wisio finns utöver de flexibla träningslokalerna för företagande också  Café Wisio och skönhetsbranschens Wisios center för välmående (alla länkar på finska).

Mer information och öppettiderna hittar du här (på finska): www.turkuai.fi/wisio

 

 

Nyckelord: