Gymnasierna i Åbo och Åbo yrkesinstitut stödjer för sin del integrationen av familjer som flyttar till Åbo genom att se till att barnen kan fortsätta sina studier i sin nya hemstad i en utbildning som motsvarar de studier de bedrivit i sin tidigare hemstad.

Åbo yrkesinstitut garanterar att barn i familjer som flyttar till Åbo utifrån ansökan får en studieplats för samma examen som de studerar för på den nuvarande orten. Åbo yrkesinstitut, för sin del, ansvarar för och sköter om att företagens rekryteringar fungerar.

– Utöver att hjälpa hitta arbetstagare bland de proffs som utexamineras, hjälper vi till med att locka hit kompetenta personer också från andra delar av Finland, berättar Hannu Immonen, serviceområdeschef för yrkesutbildningen.

Också gymnasiestuderande kan fortsätta sina studier i något av gymnasierna i Åbo, lovar Esko Heikkonen, serviceområdeschef för gymnasieutbildningen.

– Man kan få en studieplats på ett gymnasium också om den studerande i gemensam ansökan fått studieplats i hemkommunens gymnasium, men familjen sedan efter gemensamma ansökan flyttar till Åbo. Det är också möjligt att komplettera eller fortsätta med sina gymnasiestudier på Åbo kvällsgymnasium, tillägger Heikkonen.

Individuella studiestigar på Åbo yrkesinstitut

Individuella studiestigar, t.ex. kombistigen, yrkesmästarestigen, internationella stigen, företagsamhetsstigen eller idrottsstigen, tryggas med individuella studieplaner. Aktivt samarbete bedrivs också med Åboregionens idrottsakademi. Studerandeutbyten som Åbo yrkesinstitut ordnar med samarbetsläroverk och företag utomlands producerar kompetens och språkkunskaper för att möta olika kulturer.

De pedagogiska lösningarna är mångsidiga, funktionella och uppmuntrar de studerande till att samarbeta och nätverka. Yrkeskompetensen hos de studerande säkerställs med perioder för inlärning i arbetet som genomförs på olika företag samt mångsidiga arbetslivskontakter.

Från student med toppbetyg vidare till fortsatta studier

I gymnasierna i Åbo avlägger studenter studentexamen med toppbetyg år efter år. Studenter från gymnasier i Åbo antas också i medeltal lättare till högskolor jämfört med resten av landet.

Nästan alla gymnasier i Åbo har en särskild utbildningsuppgift som beviljats av undervisningsministeriet. Dessa är framställningskonst, idrott, musik och naturvetenskap. Därtill finns i Åbo en ”havslinje”. Till studieprogrammet för studerande som studerar på ett gymnasium med särskild utbildningsuppgift hör utöver de gemensamma gymnasiestudierna improvisation, spelplanering, intensiv träning, omfattande musikproduktioner, laboratoriekurser på universitet och fältundersökningar i Skärgårdshavet. I varje gymnasium i Åbo kan man avlägga gymnasiediplom i flera olika ämnen. Utöver finska, svenska och engelska kan den studerande även välja studier i tyska, franska, spanska, italienska, grekiska, latin, kinesiska eller japanska. Internationell verksamhet bedrivs i alla gymnasier i Åbo i omfattande grad.