Åbo läroavtalsbyrå utvecklade i samarbete med Åbo yrkesinstitut en ny flexibel studiestig för ungdomar.

Läroavtal eller dagskola? I Åbo behöver ungdomar som vill söka till hotell-, restaurang- och cateringbranschen inte längre grubbla över valet. Där har man utvecklat en flexibel utbildningsform som gör det möjligt att övergå från dagskola till läroavtalsutbildning eller vice versa.

Miro Merinen inledde tillsammans med ett tjugotal andra ungdomar sina studier inom restaurangbranschen genast efter grundskolan. Alternativet var att studera på den traditionella daglinjen eller genom läroavtal. Miro bestämde sig för läroavtalsutbildningen.

-Att studera på läroavtal föreföll mig en fin möjlighet att få både arbetserfarenhet och ett yrke på en och samma gång, berättar Miro som blir färdig kock till julen.

Eftersom det är utmanande att studera på läroavtal måste de som var intresserade av det skriva ett motivationsbrev innan det slutgiltiga valet.

-Jag berättade att jag är vänlig och hjälpsam, att jag tycker om att arbeta för hand och att jag lär mig bäst genom arbete. Jag skrev också att jag inte är rädd för att arbeta och att jag vill arbeta med människor, minns Miro.

Några studerande valde att studera på läroavtal, andra att studera på en läroanstalt. Studierna i båda grupperna framskred i samma takt så att det blev lättare att byta från en grupp till en annan. På så sätt försökte man undvika studieavbrott.

En del bytte utbildningsform

Innan eleverna började söka en läroavtalsplats tillbringade de tre veckor på skolan. Under tiden lärde man sig grundläggande kunskaper och färdigheter inom branschen.

-Vi fick en lista över restauranger som var intresserade av att anställa en läroavtalsstuderande. Jag skickade mejl till Brahen Kellari och genom intervju kom jag in i en två veckors period för inlärning i arbetet.

Eftersom samarbetet fungerade bra i både den ena och den andra riktningen ersattes avtalet för inlärning i arbetet med ett läroavtal efter praktikperioden.

- Jag var en dag i veckan på skolan och resten av tiden lärde jag mig yrket på arbetsplatsen.

Under utbildningen bytte några studerande från läroavtalsutbildning till dagstudier eller vice versa.

För mig var läroavtalet en lottovinst. Jag fick en bra läroavtalsplats och därigenom fick jag möjlighet att stå på mina egna ben lite tidigare än om jag hade varit dagstuderande. 

Fint att få utbilda en ung person

Kökschef Tom Salonen och kocken Miro Merinen

Även på Brahen Kellari studerade vi listorna noga. Miro valdes ut bland de tre ungdomar som blev intervjuade.

Att Miro var bara 16 år i början av utbildningen skrämde oss inte, berättar kökschef Tom Salonen.

-Vi gillar utmaningar. Vi har haft flera läroavtalsstuderande och varje gång har allting gått bra. Det är fint att få utbilda en ung person som är intresserad av branschen.

På Brahen Kellari tror man att det allra bästa sättet att få bra och engagerade anställda är utbilda dem själva.

-Jag bar huvudansvaret för Miros utbildning, men hela teamet hade förbundit sig vid den. Vi gick tillsammans igenom i vilket skede olika moment undervisas, konstaterar Salonen.

Miro tackar för att han blev väl bemött av personalen.

-När jag kom till huset hade jag tre veckor utbildning bakom mig. Alla insåg att man inte kan lära sig någonting på så kort tid och de var beredda att hjälpa mig.

För Miro var det mycket viktigt att han fick göra bort sig och att han inte behövde vara rädd för att begå fel heller.

Efter det att Miro blev färdig kock omvandlades läroavtalet till en fast anställning. 

Goda erfarenheter

Sanna Hovi, vd för Unica som har specialiserat sig på cateringservice och måltider för studerande, har anställt tiotals läroavtalsstuderande under årens lopp. För tillfället har vi fyra till fem ungdomar varav en är 16 år.

-Vi har bara goda erfarenheter av ungdomar. De är mycket motiverade och inspirerade.

Även personalen på Unica är van vid att arbeta med ungdomar, för restaurangens kunder är i huvudsak ungdomar.

Enligt Hovi innebär läroavtalet en win-win-situation. Tack vare läroavtalet kan Unica anställa ung och motiverad arbetskraft. Läroavtalsstuderandena får en bra och mångsidig undervisning.

-Vi lagar maten själv, vi har kundservice och cateringverksamhet. Här kan man se de olika alternativen inom branschen.

För att sköta vardagen behöver man också flera par händer. 

Sanna Hovi från Unica

 

 Unga ska vara försedda med baskunskaper

Sanna Hovi tycker det är nödvändigt att ungdomarna får grundundervisning innan de börjar med inlärning i arbetet.

-Grundfärdigheterna och vad det innebär att arbeta är sådana saker som en ung ska ha klart för sig på förhand. Vid matlagningen måste man t.ex. följa vissa hygienregler.

Att skolan hela tiden finns i bakgrunden bidrar också till att tröskeln för att anställa en ung genom läroavtal blir lägre.   Om det uppstår problem finns det alltid människor som tar itu med det.

Enligt Hovi lämpar sig läroavtalet mycket väl för restaurangbranschen, men det kräver också mycket handledning. Det finns personer som får en stor tillfredsställelse när de ser ungdomar utvecklas, men handledningen passar inte för alla. Därför är det viktigt att hitta ett bra mästare-gesäll-par, konstaterar Sanna Hovi.

På Unica Oy har vi en positiv inställning till alla slags utbildningar. Förutom nya yrkeskunniga personer har vi också utnyttjat läroavtalsutbildningen när det gäller att avlägga chefsexamina.