I konferensen deltar 24 andra stadiets studerande och 5 lärare från Åbos nordiska vänorter Göteborg, Bergen och Århus samt från danska skolor i tyska Flensburg.

Åbo stads bildningssektor värd för nordiska vänorternas ungdomskonferens 11–15.9.2017

I konferensen deltar 24 andra stadiets studerande och 5 lärare från Åbos nordiska vänorter Göteborg, Bergen och Århus samt från danska skolor i tyska Flensburg.

Studerandena arbetar i tre olika grupper under veckan, teman är: Finland 100 år, hälsa och välmående, hamnen som central punkt i vänorterna. Som värdar under veckan fungerar 23 studerande från Åbos gymnasier och Åbo yrkesinstitut.