Hösten 2019 inleds en svensk närvårdarutbildning i Åbo i ett nära samarbete mellan Axxell och Åbo yrkesinstitut.

I grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen finns 8 olika kompetensområden. I Åbo genomförs Kompetensområdet för vård och rehabilitering av äldre. Målgruppen för utbildningen är såväl ungdomar som vuxna. De studerande kan också studera med läroavtal.

De intresserade söker via Gemensam ansökan (19.2–12.3.2019) eller direkt via Axxells hemsida.

De studerandes som antas kommer att vara inskrivna i Axxell. Det är Axxell som har anordnartillstånd för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen på svenska.
 
All bedömning av yrkesämnen sker i arbetslivet.
 
Det är också möjligt att studera för en delexamen, för en eller endast några av nedan nämnda examensdelar.

Grundexamens uppbyggnad

En grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen består av 180 kompetenspoäng (kp). Samarbetet kommer att genomföras så att Axxell köper undervisningstjänster för de obligatoriska yrkesämnena av Åbo Yrkesinstitut. 

135 kp obligatoriska yrkesämnen, fördelade på 4 olika examensdelar, i ÅYI:s regi

  • Att främja utveckling och delaktighet, 25 kp *
  • Att främja välbefinnande och funktionsförmåga, 30 kp *
  • Att arbeta inom hemvård, 40 kp
  • Att främja äldres delaktighet, 35 kp
     
  • 35 kp gemensamma ämnena genomförs i Axxells regi vid vår enhet i Åbo (sjöfart och turism)
  • 15 kp valbara examensdelar genomförs enligt de studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande
I alla yrkesämnen ingår perioder av lärande i arbetslivet, som utbildning enligt utbildningsavtal eller läroavtal. Med * märkt examensdel är gemensam för alla kompetensområden.

Mera information:
Rektor Lena Johansson, Axxell, tfn 044-739 7345
Utbildningsledare Johanna Lind, Axxell, tfn 044-739 7441
Utbildningschef Kalle Ojanen, Åbo yrkesinstitut, tfn 044 907 3776
 

Nyckelord: