Åbos gymnasier och Åbo yrkesinstitut publicerade antagningsresultaten för gemensamma elevansökan 13.6.2019. Åbo stads läroinrättningar på andra stadiet hade angetts som högsta ansökningsönskemål av sammanlagt 2631 unga.

Ytterligare information:

Sammanlagt 1317 stycken unga hade något av Åbos gymnasier som högsta ansökningsönskemål. Antalet nybörjarplatser till stadens gymnasier är 1115. Antalet ungdomar som hade Åbo Yrkesinstitut som högsta ansökningsönskemål var 1314. Antalet nybörjarplatser är 1393.

Totala antalet ansökningar med Åbo stads utbildningar på andra stadiet som främsta ansökningsönskemål uppgick till 2631, medan totala antalet nybörjarplatser är 2508.

I den landsomfattande gemensamma ansökan till yrkesutbildningar och gymnasier uppgick det totala antalet sökande till 72 100, varav 64 730 fick en studieplats. Av dessa blev 33 000 antagna till yrkesinriktad utbildning och 31 730 till gymnasieutbildning. 57 870 stycken av sökandena utexaminerades från grundskolan i år. Av dessa fick 95% studieplats.

Utan studieplats? 

Det finns flera möjligheter för de ungdomar som blivit utan studieplats i den gemensamma ansökan. Via kontinuerlig ansökan kan man flexibelt ansöka om studieplats året om. Man kan även kontakta läroinrättningarna direkt för att höra sig för om lediga studieplatser.

Många utbildningar meddelar även om lediga studieplatser på www.studieinfo.fi

Kontinuerlig ansökan

Till Åbo Yrkesinstitut kan du ansöka året om genom kontinuerlig ansökan. Under kontinuerlig ansökan hittar du de utbildningar som har lediga platser.  

Har du frågor som berör studier vid TAI – Åbo yrkesinstitut? Fyll i en Förfrågan

Lukiostartti

På finska erbjuds ”Lukiostartti” som alternativ till den som siktar på gymnasiestudier, men blivit utan studieplats. Kurshelheten räcker ett halvt till ett år och ger studerande möjlighet att höja sina grundskolebetyg och samtidigt läsa gymnasiekurser i kvällsgymnasiet. Tjänsten erbjuds av Turun Iltalukio. Anmälningen sker i augusti. Läs mer om Lukiostartti

Ytterligare information:

Läs mer om övriga möjligheter för unga utan studieplats i infopaketet på Åbo stads hemsidor: Blev du utan studieplats i den gemensamma antagningen