Studeranden har vistats i Peltola skolhus. De studerande samt lärare som har varit i samma grupp har övergått till distansundervisning och distansarbete enligt anvisningar från hälsovården. Studerande och anställda har informerats och de får instruktioner om fortsatta åtgärder. Eventuella exponeringar, som enligt lagen om smittsamma sjukdomar samt nationella anvisningar kunde leda till eventuell karantän, utreds för tillfället.