ÅYI strävar efter en öppen, konfidentiell och positiv studieatmosfär. För att uppnå och upprätthålla detta är det viktigt att få och ge uppmuntrande och konstruktiv feedback.

Feedback begärs på olika sätt:

  • lärare samlar in feedback om sin undervisning
  • utbildningschefen organiserar feedbackhändelser
  • nationella Yrkis-feedback samlas in två gånger under studierna

Vad leder feedbacken till?

I utbildningsenheterna hanteras de utmaningar som eleverna för fram. Dessutom har man kommit överens på hela ÅYI nivå om bland annat följande utvecklingsverksamhet:

  • Utrustning och verktyg som främjar fysiskt aktivitet har lagts till i pausutrymmen i skolan
  • I framtiden kan man få studiepoäng från tutor- och studentkåraktivitet
  • Man har satsat på att funktionalisera lektionerna (T.ex. mobila arbetsmetoder)
  • Klassutrymmen har fått en ny interiör (T.ex. gymnastikbollar och bönsäcksstolar. Återvinning av gamla skrivbord har resulterat i stående arbetsstationer. På väggarna finns det stretchinstruktioner. En stretchstång för passiv sträckning har skaffats till klassutrymmen.
  • ÅYI utvecklar utbildningen och vägledning på många olika sätt baserat på den mottagna feedbacken: erkännandet av förkunskaper, personlig studieplanering, erbjudandet av valfria studier, olika studievägar, osv.

Du kan ge feedback via denna länk.