Mathias Johnson är vice vd och produktchef på Hibox. Han har reflekterat över sina egna mål i arbetslivet. ─ I början var det viktigt att tjäna tillräckligt med pengar, så man kunde bilda familj och skaffa ett hem. Då du nu har uppnått det, vad är nästa mål?

Mathias Johnson och Dusan Turajlic. 

─ Jag tycker att de finaste sakerna jag uppnått i arbetslivet är att hjälpa människor att nå framgång och klara sig i sitt eget liv. Att skapa möjligheter för andra – det motiverar mig personligen.

Finland är vår sandlåda

Hibox Systems Oy Ab är ett programmeringsföretag, vars tjänster är uppdelade i två kategorier. Den andra delen av företaget koncentrerar sig på tjänster som riktas till kunderna såsom tjänster för konsumenttv, t.ex. DNA TV, Elisa Viihde och Ålcom. Konsumenterna kan se på nöjestjänsterna på sina telefoner, på en PC, med digibox eller smarttelevision.

─ Vi hjälper operatorkunder att tjäna pengar på innehåll såsom hyrfilmer eller kanalpaket. Vår programvara snurrar där i mitten och säkerställer att alla beställare har rätt att få tillgång till det innehåll de betalat för, förklarar Johnson.

Den andra delen av företaget gör programvara för B2B-miljöer såsom hotell, kryssningsfartyg och sjukhus. I denna miljö har användarna inte kontroll över sin bildskärm utan hotellet eller sjukhuset beslutar för användarens del om innehållet som är skräddarsytt och varumärkt.

Hibox har kontor både i Åbo och i Vasa och har sammanlagt lite över 30 anställda. Utöver hemlandet fungerar företaget via ett återförsäljningsnätverk i nio olika länder inom konsument-tv och till och med i 26 länder i tjänster för hotell-tv.

Finland är vår sandlåda, här prövar och utvecklar vi nytt. Då våra produkter konstaterats vara fungerande, förs de ut i världen, berättar Johnson.

Utbildningssamarbetet är en fungerande symbios

─ Samarbetet med Åbo yrkesinstitut är en verklig symbios. Vi visar studerande hur ett riktigt företag fungerar. Vi försäkrar oss om att då de lämnar oss, så har de mer kunskap än då de kom hit, sammanfattar Dusan Turajlic, som arbetar som utvecklare på företaget.

För datanomstuderande är perioderna för inlärning i arbetet det perfekta tillfället att visa vad de kan, uppmuntrar Johnson.

─ Det viktigaste är att praktikanten tydligt uttrycker vad hen skulle vilja göra. Det hjälper oss hitta rätt typer av uppgifter för hen. Vid yrkesproven kommer man snabbt in i arbetet, om man tidigare gjort ens lite webbsidor eller CSS. 

Johnson berättar att de studerande hämtar nya tankar och idéer till företaget.

─ De äldre utvecklarna känner inte nödvändigtvis till vad som är möjligt nuförtiden. Ibland lär en studerande oss något eller tar reda på saker.

─ Helt ärligt talat så vore det bättre för oss om personen skulle vara här flera år. Det blir nämligen lätt så att det tar några månader att introducera en ny person till arbetet. Och just då vi kommit igång, tar praktikperioden slut, beklagar Johnson.

Från praktikant till innovator

För en studerande som visar sin kompetens och sitt kunnande finns det många möjligheter att fortskrida i sin karriär. Företaget kan sedan igen hitta en kompentent arbetstagare, en sådan som Turajlic. 

Turajlic kom i tiderna från Åbo yrkesinstitut till Hibox på praktik och var då den första praktikanten som företaget tog emot. Han är även en av de första studerande som senare fått fast anställning på företaget. Idag är han en av husets bärande krafter.

─ Dusan utvecklar helt nya saker och utvecklar vidare hela företagets plattform på ett sätt som vi aldrig förr skådat, berömmer Johnson.

Nuförtiden fungerar Turajlic som mentor för nya personer i huset vid sidan om sitt eget arbete. Hans roll är att stödja och hjälpa de studerande men några färdiga svar ger han inte.

─ Jag strävar efter att visa vad som skulle vara det bästa sättet att närma sig problemet. Jag försöker handleda dem i rätt riktning så att de själva kan hitta på en lösning. Jag försäkrar mig om att de förstår varför vi agerar på ett visst sätt och vilken nyttan är.

På Hibox förhåller man sig till praktikanter på samma sätt som till fast anställda. De arbetar med uppdrag som kunderna ger och som tas i bruk i världen. Praktikanterna får själva välja hur utmanande uppgifter de vill ta emot.

─ I klassificeringen använder vi Fibonaccis talföljd: 1-2-3-5-8-13 osv. De större talen är svårare och de lägre talen är lättare uppgifter. Ibland klarar man av uppgiften utan en mentors hjälp och ibland sitter mentorn bredvid hela tiden. Uppgifterna blir alltid gjorda och alla lär sig, beskriver Turajlic.

Den studerande är med i utvecklingsteamet

─ Under den första veckan på Hibox fick jag uppgiften att bygga ett fullständigt användargränssnitt för en kund. Jag fick all hjälp jag behövde för att kunna göra uppgiften. Under min praktik kände jag aldrig vilsen eller att jag hade fastnat på något.

I arbetsgemenskapen är man öppen för olika personligheter och sätt att arbeta.

─ Om någon är väldigt blyg och inte vill komma med på kaffepauserna eller äta lunch tillsammans utan hellre arbetar eller scrollar sociala medier, är det ok. Andra är sedan alltid med i diskussionerna under kaffepauserna, berättar Turajlic.

Johnson uppmuntrar studerande att ta initiativ och modigt kontakta företaget.

─ Om det känns som att den där firman kunde ha användning för just min kunskap och kompetens, lönar det sig alltid att besöka oss eller ringa, framhålla sig själv.

Text och bilder: Lea Froloff