Coronasituationen i Åbo har försämrats avsevärt, och därför övergår Åbo yrkesinstitut med direktören för serviceområdet Hannu Immonens beslut till distansundervisning i två veckor med start måndagen den 9 november 2020. Nya smittfall har konstaterats framför allt i skolor och läroanstalter, och många klasser och hela skolor har försatts i karantän. Åbo stads skolor Aunelan koulu, Nummenpakan koulu, Rieskalähteen koulu och Varissuon koulu har redan tidigare övergått till distansundervisning. Situationen följs upp kontinuerligt.

Närundervisningen i alla Åbo yrkesinstituts skolhus upphör i två veckor med start måndagen den 9 november 2020. Totalt ungefär 4500 studerande övergår till distansundervisning. 

Institutet strävar efter att ordna yrkesutbildningen och handledningen så heltäckande som möjligt med olika metoder som till exempel studier på distans, olika digitala lärmiljöer och lösningar samt vid behov med självstudier. Läroanstalten eftersträvar att inlärning som sker på arbetsplatser och bygg, yrkesprov, körundervisning och inlärning i arbete kan fullföljas enligt planerna. Kund- och serviceställenas verksamhet fortsätter tillsvidare enligt tidigare meddelade öppettider.  

Undervisningen för studerande med behov av stöd sköts enligt planerna som närundervisning med hänsyn till hygien- och säkerhetsanvisningar. Både elever och personal använder ansiktsmask i hela yrkesinstitutets verksamhet. 

 Information om matutdelning samt övriga praktiska arrangemang ges i slutet av veckan. 

Läroavtalsbyrån betjänar elektroniskt 

Läroavtalsbyråns kundtjänst sker elektroniskt och per telefon. Nya läroavtal ingås på distans. Yrkeshandledning samt rådgivning om och ingående av nya avtal fortsätter normalt per telefon och e-post under läroavtalsbyråns vanliga arbetstider.