Åbo stad och Åbo yrkesinstitut har den 19.11 dragit riktlinjer för fortsättandet av studierna delvis på distans till slutet av 2020.

Åbo yrkesinstitut övergår den 23.11-31.12 till den så kallade hybridmodellen där en del av undervisningen sker som närundervisning och en del som distansundervisning. Eleverna kommer att växla i närundervisningen för att bättre kunna säkerställa genomförandet av säkerhetsavstånd. Inlärning i arbetslivet fortsätter enligt praxis. Besluten för genomförandet av undervisningen görs av skolenheter och läroanstalter.

Med lösningen strävar man efter att säkerställa framskridandet av alla elevers studier och samtidigt förhindra nya coronasmittor. Eleverna och personalen bör använda ansiktsmask eller visir i skolenheternas lokaler. Ansiktsmasker finns i alla skolenheter, ifall man inte har en egen ansiktsmask.

– Coronasituationen är fortfarande allvarlig i Åboregionen och kräver engagemang från alla genom att följa de givna instruktionerna. Vi påminner att man inte skall komma på plats till skolenheten, ifall man har milda symptom, säger direktören för serviceområdet Hannu Immonen.

På grund av coronasituationen i Åbos daghem, skolor och läroanstalter följs förbättrad hygienpraxis.