Enligt riktlinjer givna den 19.2.2021 av Åbo stad och Åbo yrkesinstitut fortsätter undervisningen delvis på distans till och med den 21.3.2021.

Följ den senaste informationen om bekämpningen av coronavirusets spridning i Åbo:

Åbo yrkesinstitut fortsätter med den så kallade hybridmodellen, där delar av undervisningen sker på plats och tyngdpunkten ligger på distansundervisning. Studerandena turas om i närundervisning så att social distansering kan beaktas. Inlärning i arbete fortsätter enligt tidigare planer. De praktiska lösningarna görs per skolhus och utbildningsenhet. 

Syftet med hybridmodellen är att trygga studierna samtidigt som den minskar smittspridningen. Både studerande och personalen bör enligt instruktionerna använda munskydd eller visir i läroinrättningarnas lokaler. Munskydd finns att få i alla skolhus, om man inte har tillgång till eget.  

– Coronaläget i Åboregionen är fortfarande allvarligt och den kräver att var och en förbinder sig till att följa givna anvisningar. Vi vill fortfarande påminna om att man inte ska komma till skolan med minsta symtom på covid-19, säger Hannu Immonen¸ direktör för serviceområdet. 

Hybridmodellen understöds av både studerande och vårdnadshavare 

ÅYI samlade med en enkät till studerande in erfarenheter av hybridstudierna. Nästan 1 000 studerande och vårdnadshavare svarade på enkäten. 

På basen av den insamlade informationen ska informationsgången från yrkesinstitutet till studerande och vårdnadshavare nu förbättras. 

– Vi satsar på en långsiktigare planering av hur studierna förverkligas, och stöder samarbetet mellan lärarna, berättar rektor Päivi Lehtinen

Utmaningarna i skolresor och andra förflyttningar kommer att tas bättre i beaktande när man gör veckovisa planer för när- och distansstudier. Elever i behov av extraundervisning och annat stöd har tillgång till resurscentren Oppimo i skolhusen. 

ÅYI fortsätter dela ut matkassar till elever på distans 

Utdelningen av matkassar till elever som studerar på distans fortsätter. För utdelningen ansvara läroinrättningarnas kuratorer. 

Nyckelord: